Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er fobier?

Fobier er en angstlidelse, hvor man oplever angst i forhold til bestemte ting eller situationer. En fobi er, når angsten fylder så meget, at det er svært at have en almindelig hverdag.

Fobier inddeles typisk i tre kategorier:

  • Agorafobi, som er angst for at forlade sit hjem samt opholde sig på åbne pladser eller steder med mange mennesker. Agorafobi optræder ofte sammen med panikangst (se også Panikangst).
  • Social fobi, som er angst i bestemte sociale situationer. Der kan være tale om social angst, hvis angsten er mere generel og viser sig i alle situationer (se også Social angst). Eksamens- og præstationsangst kan minde om social fobi, fordi det er en situation, hvor man bliver vurderet af andre, hvilket man frygter, når man lider af social fobi.
  • Enkeltfobier: Angst for specifikke ting som f.eks. højder, bestemte dyr eller trange rum.

Nogle fobier er meget udbredte og genkendelige. Det gælder f.eks. angst for højder eller edderkopper. Nogle oplever dog fobier i mild grad, mens andre oplever fobier på måder, der er så voldsomme, at det kan være svært at leve et normalt liv. Det kan f.eks. skyldes, at de fysiske angstsymptomer, som bl.a. kan være hjertebanken, svimmelhed og kvalme, bliver så voldsomme, at man bruger meget tid på at planlægge sin dag, så man undgår enhver risiko for at støde på det, man er angst for.


Fobier i studierelaterede kontekster

Der findes mange forskellige fobier, og derfor er det forskelligt, hvornår og hvordan de kan påvirke studerende i studiekontekster. Ligeledes er det individuelt, om fobierne påvirker de studerende i en sådan grad, at det påvirker deres studieevne. Det er vigtigt at huske, at det ikke kun er i direkte relation til studiet, at studerende, der lider af en fobi, kan blive udfordret. Udfordringerne kan f.eks. opstå, allerede når studerende skal forlade deres hjem eller tage offentlig transport til uddannelsesstedet. Det er desuden almindeligt at opleve søvnproblemer og koncentrationsbesvær i forbindelse med fobier, hvilket kan gå udover studerendes indsats på uddannelsen.

Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med fobier kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Studiestart er ofte forbundet med mange ukendte forhold. Det kan derfor være, at du kan have brug for konkret information om, hvad der skal foregå i studiestarten, og hvor det foregår. Det kan også være, at du har brug for at øve dig på at komme frem til uddannelsesstedet eller besøge uddannelsesstedet for at kende de fysiske rammer på forhånd.

Undervisningssituationer

Det er ikke sikkert, at du bliver påvirket af din fobi i undervisningssituationer. Afhængigt af din fobi kan der dog være undervisningssituationer, som direkte involverer elementer, der trigger din fobi. Det kan også være, at omgivelserne omkring undervisningssituationen udløser din angst. Det kan f.eks. være turen fra dit hjem til uddannelsesstedet eller de fysiske omgivelser på campus (elevatorer, åbne pladser osv.). Det kan være en god idé at gøre dine undervisere og medstuderende opmærksomme på din fobi, så de kan støtte dig og forstå, hvorfor du reagerer, som du gør i bestemte undervisningssituationer.

Gruppearbejde

Måske oplever du særlige situationer i forbindelse med gruppearbejde, som kan udløse din angst, hvilket kan medføre, at du undgår gruppemøderne. Hvis du f.eks. lider af social fobi, kan det være svært med situationer, hvor du skal læse højt eller præsentere en tekst, som du har læst. Det kan også være noget ved de fysiske rammer for gruppearbejdet, der udløser din angst og påvirker din deltagelse. Det kan være relevant for dig at fortælle de andre i gruppen om din fobi, så de kan tage hensyn, og alle kan deltage på lige vilkår.

Selvstudie og forberedelse

Måske oplever du, at den selvstændige forberedelse ofte fungerer bedre for dig end andre studieformer, fordi du her kan læse i de omgivelser, der passer dig bedst. Dog kan der være en risiko for, at du isolerer dig, hvis du aldrig får øvet de situationer, der er udfordrende for dig. Du kan tale med din studievejleder om hjælp til at udfordre dig selv og din angst.

Eksamen

I forbindelse med eksamen kan det være, at de fysiske omgivelser eller forhold omkring eksamenssituationen er udfordrende for dig. Måske betyder det, at du ikke møder op til eller gennemfører en eksamen. Det kan være en fordel at tale med din studievejleder om de udfordringer, du oplever, så de kan hjælpe med at tage de rette hensyn. Det kan også være, at du har behov for at søge om dispensation eller særlige prøvevilkår til eksamen.

Hvis du lider af eksamensangst, kan alle eksamensformer være udfordrende for dig. Selvom det i de fleste tilfælde er almindeligt at være nervøs i forbindelse med en eksamen, kan det være, at nervøsiteten får negative konsekvenser for dig. Hvis dette er tilfældet, kan det være en fordel, at du på forhånd laver en aftale med din underviser om, hvad vedkommende skal gøre, hvis du bliver så påvirket, at du går i stå. Det kan f.eks. være, at underviseren kan stille et let spørgsmål for at få dig i gang igen. Hvis du under eksamen får et angstanfald, er det vigtigt, at underviseren forbliver rolig og minder dig om at trække vejret, og at situationen går over. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at afbryde eksamen, og derfor er det en god idé, at du på forhånd har gjort din underviser opmærksom på, at dette kan ske. På den måde kan underviser og censor på forhånd afstemme, hvad de har mulighed for at gøre i sådanne situationer.

Praktik

Det er individuelt, om og hvordan studerende, der lider af en fobi, evt. bliver påvirket i forbindelse med praktik. Det kan være, at det at skulle i praktik og være et nyt sted med nye mennesker, nye opgaver og nye krav kan trigge din fobi. Det kan også være, at de fysiske forhold (åbne kontormiljøer, trange elevatorer osv.) udløser din angst. Du kan med fordel tage en åben dialog med din praktikvejleder og dit praktiksted om de triggere, du oplever, så der kan tages hensyn, og du kan få de bedste muligheder for en god praktik.

Sociale aktiviteter

Når det gælder sociale aktiviteter, kan sted og kontekst være afgørende for, om du oplever udfordringer ved at deltage. Det kan være, at din fobi hæmmer dig i at deltage i sociale aktiviteter som fredagsbar, studieture osv. Måske du forsøger at undgå bestemte situationer eller omgivelser på grund af din fobi, som derfor medfører, at du udebliver fra sociale arrangementer. Det kan også være, at du ikke er påvirket af din fobi i forhold til sociale aktiviteter, men i stedet her oplever, at du kan få et frirum fra studiet og fra din fobi.


Værd at vide

  • Husk, at angst ikke er farligt, og at det går over igen, hvis man bliver i situationen. Hvis du har eksamensangst, så husk, at det er almindeligt og naturligt at være nervøs til en eksamen, og at det ikke har betydning for din karakter, selvom det kan ses.
  • Overvej at fortælle dine undervisere og medstuderende om din fobi, så de kan forstå, støtte og hjælpe dig. Du vil sikkert opleve, at der er mange, som kan genkende noget af det, du tumler med.
  • Hvis du har eksamensangst, kan det være en god idé at bruge tiden op til eksamen på at øve dig i at gå til eksamen. Det kan f.eks. være ved at fremlægge stoffet for studiegruppen, venner eller andre. Det kan også være godt at øve sig i at visualisere eksamenssituationen i detaljer. På den måde vænner du kroppen til situationen, og der er mindre chance for, at den reagerer kraftigt.
  • Hvis klappen går ned under eksamen, så tag en pause, og træk vejret. Fortæl evt. underviser og censor, at du har tabt tråden og lige skal på sporet igen. Gentag herefter spørgsmålet, som du skal besvare, og start igen.
  • Mange uddannelsessteder har tilbud til studerende med eksamensangst eller kan henvise til andre tilbud. Spørg din studievejleder om mulighederne på din uddannelse.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Angstforeningen / www.angstforeningen.dk

Psykiatrifonden / www.psykiatrifonden.dk

SIND / www.sind.dk