Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

SPS er forskellige former for støtte

SPS står for specialpædagogisk støtte og skal sikre, at du som studerende får mulighed for at uddanne dig på lige fod med studerende uden en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Støtten afhænger af, hvilken funktionsnedsættelse du har, hvilken uddannelse du skal gennemføre, samt de udfordringer du som følge af din funktionsnedsættelse oplever i uddannelsen. Støtten gives på baggrund af en individuel vurdering.

Støtten skal kompensere for de udfordringer, din funktionsnedsættelse giver dig i din konkrete uddannelse.

www.spsu.dk kan du læse mere om SPS.

Du kan for eksempel læse om:

  • Hvornår du kan være berettiget til SPS.
  • Hvilken støtte du kan få.
  • Hvordan du søger om SPS.
  • Hvilke dokumentationskrav der er.

Det skal du være opmærksom på

  • Støtteformen afhænger af din funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om de forskellige former for SPS her.
  • Betingelserne for at modtage SPS. Du kan læse mere her.
  • Fyldestgørende dokumentation kan gøre sagsbehandlingen nemmere. Der er forskellige krav til dokumentation alt efter din funktionsnedsættelse. Du kan læse mere om dokumentationskrav her.
  • Hvis du har en dokumenteret læse- og skrivevanskelighed, en synsnedsættelse eller et fysisk handicap, som gør, at du ikke kan håndtere fysiske studiebøger, kan du ansøge om en rammebevilling til Nota via SPS-ordningen. Rammebevillingen giver dig adgang til Notas Studieservice, hvor du har mulighed for at få produceret og tilgængeligtgjort studiebøger, som ikke allerede er i Notas bibliotek. Du kan læse mere om Notas Studieservice her.
  • At du kan klage over afgørelsen, hvis du får afslag på din ansøgning. Du kan læse mere her.
  • SPS i forbindelse med overgang til anden uddannelse eller job. Du kan læse mere her.

Rundt om din uddannelse

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Læs mere om dine muligheder for specialpædagogisk støtte (SPS) under dit studie.

Karriere

Læs mere om, hvordan du kan få den bedste overgang fra studiet til karriere.

Dispensation

Læs mere om dine muligheder for at søge dispensation i tilfælde af, at du ikke kan følge reglerne på din uddannelse.

Handicaptillæg til SU

Læs mere om dine muligheder for handicaptillæg til SU.

Praktik

Læs mere om dine muligheder for støtte under praktik og projektorienteret forløb.

SU

Læs mere om dine muligheder for SU, og hvordan du søger SU.