Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Baggrunden for minstudieplan.dk

DCUM (Dansk Center for Undervisningsmiljø) har udviklet minstudieplan.dk på baggrund af en bred politisk aftale, som har til formål at forbedre indsatsen for elever og studerende med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Den digitale platform er udviklet med inddragelse af interessenter fra handicaporganisationer og videregående uddannelsesinstitutioner.

Grundlæggende er minstudieplan.dk et planlægningsværktøj, som den studerende kan bruge til at skabe overblik og sammenhæng i forbindelse med planlægningen af sit uddannelsesforløb. Derudover skal minstudieplan.dk også understøtte samarbejdet mellem den studerende og vejleder.


Den politiske aftaletekst

Den 10. maj 2021 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier en politisk aftale om en samlet indsats for elever og studerende med fysiske og psykiske handicap på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Studerende til forelæsning

Den politiske aftale består af syv initiativer, hvoraf minstudieplan.dk udspringer af initiativ 6 ”Forsøg med helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser”.

Formålet med initiativ 6 er at igangsætte et forsøg med helhedsorienterede studieplaner på de videregående uddannelser. Herunder står der i aftaleteksten, at der skal udvikles et planlægningsværktøj, som skal understøtte, at studerende med funktionsnedsættelser i højere grad oplever et sammenhængende uddannelsesforløb.

I aftaleteksten står det også, at de videregående uddannelsesinstitutioner skal kunne benytte planlægningsværktøjet sammen med den enkelte studerende til at planlægge det fulde uddannelsesforløb – særligt i forhold til behovet for dispensationer og anden støtte. Dertil skal de helhedsorienterede studieplaner udarbejdes med respekt for gældende regler for specialpædagogisk støtte (SPS) og SU.

Initiativ 6 igangsættes som en forsøgsordning. Initiativet beror dog ikke kun på udvikling af et planlægningsværktøj, men beror ligeledes på støtte til implementering samt evaluering af planlægningsværktøjet.


Om DCUM

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er et uafhængigt, statsligt videnscenter, der arbejder for at sikre gode undervisningsmiljøer på alle uddannelsessteder og gode børnemiljøer i alle dagtilbud.

Centret producerer, bearbejder og formidler forskning og undersøgelsesresultater, så relevant viden fører til handling og udvikling, der styrker børns, elevers og studerendes trivsel og læring i praksis.

Læs mere om DCUM på www.dcum.dk

En gruppe af studerende sidder og arbejder ved et bord med computere.

Generelle love på området