Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

SU er en økonomisk støtte

SU står for Statens Uddannelsesstøtte. På www.su.dk kan du læse alt om SU. Du kan f.eks. læse om:

  • Hvornår du er berettiget til SU.
  • Hvordan du søger om SU.
  • SU-klippekortet til videregående uddannelser.
  • Om du kan få SU, når du er i praktik eller i projektorienteret forløb.
  • Om SU-lån.

Har du spørgsmål om din SU, skal du kontakte en SU-medarbejder på dit uddannelsessted.


Det skal du være opmærksom på

  • Hvor mange SU-klip du har til rådighed. Du kan læse om SU-klippekortet her.
  • Om du lever op til studieaktivitetskravet i hele uddannelsen. Du kan læse om studieaktivitetskravet her.
  • Muligheden for at søge om ekstra SU-klip, hvis du f.eks. bliver forsinket på grund af sygdom eller andre særlige forhold. Du kan læse mere om ekstra SU-klip her.
  • Om SU, praktik og projektorienterede forløb. Du kan læse mere om SU og praktik osv. her.

Rundt om din uddannelse

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Læs mere om dine muligheder for specialpædagogisk støtte (SPS) under dit studie.

Karriere

Læs mere om, hvordan du kan få den bedste overgang fra studiet til karriere.

Dispensation

Læs mere om dine muligheder for at søge dispensation i tilfælde af, at du ikke kan følge reglerne på din uddannelse.

Handicaptillæg til SU

Læs mere om dine muligheder for handicaptillæg til SU.

Praktik

Læs mere om dine muligheder for støtte under praktik og projektorienteret forløb.

SU

Læs mere om dine muligheder for SU, og hvordan du søger SU.