Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Dispensation er en individuel vurdering lavet af uddannelsesstedet

Som udgangspunkt skal uddannelsesinstitutionen forholde sig til din eventuelle funktionsnedsættelse allerede første gang, de bliver opmærksom på den. Og i den sammenhæng tage stilling til eventuelle tilpasninger undervejs i uddannelsen – både i undervisningen og til prøverne m.v.

Derudover kan der være situationer, hvor du konkret kan have behov for dispensation fra de regler, der gælder på din uddannelse. I de tilfælde kan du søge om dispensation. Det vil som regel være studielederen, studieadministrationen eller studienævnet, der vurderer din dispensationsansøgning. Det gør de på baggrund af rammerne for din uddannelse og dine særlige omstændigheder. Du er ikke sikret dispensation eller særlige prøvevilkår, selvom du modtager SPS eller har en funktionsnedsættelse. I hvert tilfælde foretager uddannelsesstedet en individuel vurdering.

Det er en god idé at kontakte en studievejleder på din uddannelse for at få vejledning om mulighederne. Sammen kan I danne jer et overblik over din uddannelsessituation. Studievejledningen kan vejlede dig i forhold til:

  • Hvilke former for dispensationer, der findes
  • Hvordan du søger om dispensation
  • Hvilke krav der er til dokumentation

Det skal du være opmærksom på

  • Selvom du får dispensation fra reglerne på dit uddannelsessted, så giver det dig ikke ret til ekstra tillæg af SU-klip. Du kan læse mere om SU-reglerne ved sygdom og andre særlige forhold her.
  • Studievejledningen på din uddannelse kan løbende give dig råd og vejledning i forhold til dine dispensationsmuligheder.

Rundt om din uddannelse

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Læs mere om dine muligheder for specialpædagogisk støtte (SPS) under dit studie.

Karriere

Læs mere om, hvordan du kan få den bedste overgang fra studiet til karriere.

Dispensation

Læs mere om dine muligheder for at søge dispensation i tilfælde af, at du ikke kan følge reglerne på din uddannelse.

Handicaptillæg til SU

Læs mere om dine muligheder for handicaptillæg til SU.

Praktik

Læs mere om dine muligheder for støtte under praktik og projektorienteret forløb.

SU

Læs mere om dine muligheder for SU, og hvordan du søger SU.