Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Forskelligt fra uddannelse til uddannelse

På nogle uddannelser er praktik obligatorisk og en væsentlig del af uddannelsen, mens praktik eller projektorienteret forløb på andre uddannelser er valgfrit. Det kan være en god idé at være åben over for vejleder og praktikstedet om både, hvilke udfordringer og behov du oplever på baggrund af din funktionsnedsættelse, samt hvilke styrker og ressourcer din funktionsnedsættelse også har givet dig.

Ønsker du at vide mere om dine støtte- og dispensationsmuligheder under praktik og projektorienteret forløb, skal du kontakte din studievejleder eller den forløbsansvarlige på dit uddannelsessted i god tid, før du skal i praktik eller projektorienteret forløb.

Hvis du får SPS, er det en god idé at kontakte den SPS-ansvarlige på dit uddannelsessted i god tid, før du skal i praktik eller projektorienteret forløb. Sammen kan I finde ud af, hvordan din støtte eller dine hjælpemidler kan hjælpe dig under din praktik eller i dit projektorienteret forløb.


Det skal du være opmærksom på

  • Om praktikken er lønnet eller ulønnet, og om du er i projektorienteret forløb i forhold til din SU. Er du i tvivl, kan du kontakte din uddannelse. Du kan læse mere om SU under praktik og projektorienterede forløb her.
  • SU-handicaptillæg, fravalg og praktik. Du kan læse mere her.

Rundt om din uddannelse

Specialpædagogisk støtte (SPS)

Læs mere om dine muligheder for specialpædagogisk støtte (SPS) under dit studie.

Karriere

Læs mere om, hvordan du kan få den bedste overgang fra studiet til karriere.

Dispensation

Læs mere om dine muligheder for at søge dispensation i tilfælde af, at du ikke kan følge reglerne på din uddannelse.

Handicaptillæg til SU

Læs mere om dine muligheder for handicaptillæg til SU.

Praktik

Læs mere om dine muligheder for støtte under praktik og projektorienteret forløb.

SU

Læs mere om dine muligheder for SU, og hvordan du søger SU.