Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er talblindhed?

Talblindhed eller dyskalkuli er en kognitiv funktionsnedsættelse, som giver udfordringer med at lære, huske og forstå tal, matematiske principper samt regneprocedurer. Personer med talblindhed kan have svært ved at læse og skrive tal samt overskue skemaer, størrelser, rækkefølger og basal regning med tal. Derudover kan det være svært at planlægge eget tidsforbrug og vurdere afstande eller retning. Talblindhed kan derfor opleves som et handicap på en videregående uddannelse, fordi man ofte skal danne sig et overblik over vigtige datoer eller vurdere, hvor meget tid det kræver at løse en given opgave. I nogle tilfælde kan talblindhed også have konsekvenser for fagligt selvværd, motivation og uddannelsesvalg.

Ved mistanke om talblindhed er første skridt test og udredning, og derefter kan støttebehov afklares. Tildeling af specialpædagogisk støtte (SPS) afhænger af en individuel vurdering af den enkelte studerendes behov og støttemulighederne på det konkrete uddannelsessted. I dag findes der desuden mange digitale hjælpemidler, som studerende med talblindhed kan bruge på uddannelsen.


Talblindhed i studierelaterede kontekster

Talblindhed kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Det afhænger både af dine vanskeligheder, og hvilken uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med talblindhed kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og støtte dig i dit studieliv. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med netop din talblindhed.

Undervisningssituationer

Måske oplever du, at du i mange tilfælde bruger længere tid og mere mental energi på at forberede dig, planlægge din tid og skabe visuelt overblik over dine opgaver end dine medstuderende. Du kan gøre dine undervisere opmærksomme på, at du kan få mere mentalt overskud, hvis f.eks. tidsplaner og PowerPoints er tilgængelige i god tid inden undervisningen. På den måde kan du lettere kopiere tabeller eller tilføje supplerende noter.

Gruppearbejde

I forhold til at indgå i gruppearbejde kan du måske have svært ved at føle dig inkluderet og motiveret rent fagligt. Det kan være, at du arbejder langsommere eller har sværere ved at forstå en opgave i forhold til resten af gruppen. Det kan derfor være en hjælp, hvis du kan fortælle din studiegruppe om dine udfordringer med talforståelse, overblik eller fornemmelse for tid, så de bedre kan hjælpe og forstå dig. I forhold til gruppeeksaminer kan du måske have brug for ekstra tid eller behov for andre hjælpemidler end resten af gruppen. Studievejledning på din uddannelse kan fortælle om dine muligheder for dispensation.

Selvstudie og forberedelse

I forhold til selvstudie og forberedelse kan du måske opleve vanskeligheder med struktur, overblik og prioritering af tid. Det kan hænge sammen med, at dine vanlige studiestrategier måske ikke længere er tilstrækkelige i forhold til uddannelsens krav. Det kan derfor være en god idé at afprøve nye regne- og planlægningsstrategier, tage mange noter eller visualisere dine opgaver med talmateriale. Det kan også være en god idé at tage tid på en mobiltelefon eller sætte alarmer til de dage, hvor du har en vigtig deadline. Du kan også afprøve forskellige digitale hjælpemidler, der kan gøre regneprocesser lettere, f.eks. appen Dyscalculator, appen PhotoMath eller programmet MathSolver. Du kan også bruge stemmestyrede assistenter til at indtale regnestykker eller formler, da de kan omsætte det til talsymboler og udregninger.

Eksamen

Som følge af dine talvanskeligheder kan du være udfordret af tidsrammen ved skriftlige eksaminer. Måske kan du også opleve at være udfordret på tid til matematiske eller statistiske eksaminer, fordi du kan bruge lang tid på at læse, skrive og planlægge, hvordan du vil løse opgaven. I mange tilfælde kan du måse have behov for at bruge digitale hjælpemidler såsom lommeregnere i form af CAS (Computer Algebra Systemer) eller forskellige apps på din smartphone. Studievejledningen på din uddannelse kan fortælle mere om dine muligheder for dispensation og særlige prøvevilkår.

Praktik

Hvis du har fået tildelt specialpædagogisk støtte (SPS) eller digitale hjælpemidler på baggrund af talblindhed, er det vigtigt at være opmærksom på, om støtten kan følge med i praktikperioden. Det er derfor en god idé at kontakte SPS- eller studievejledningen i god tid, så de kan hjælpe dig med at få bevilget specialpædagogisk støtte (SPS) for praktikperioden. Det kan også være en hjælp at fortælle praktikstedet om dine udfordringer med tal, så de kan støtte dig på bedst mulig vis.


Værd at vide

  • Overvej, om du vil være åben om dine vanskeligheder med at regne, overskue tal eller planlægge egen tid, så dine undervisere eller medstuderende bedre kan hjælpe og forstå dig i forskellige situationer.
  • Forsøg dig evt. med digitale hjælpemidler til regneprocesser, f.eks. PhotoMath, Dyscalculator, MyScript Calculator eller stemmestyrede assistenter.
  • Afprøv gerne nye notatteknikker, som kan visualisere dine opgaver, eller planlægningsstrategier, som kan skabe overblik over vigtige deadlines.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Talblindhed / www.emu.dk/grundskole/saerlige-elevgrupper/talblindhed?b=t5-t136