Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er synshandicap?

Synshandicap anvendes som en samlet betegnelse for personer, der enten er blinde, stærkt svagsynede eller svagsynede. Et synshandicap kan skyldes forskellige ting, herunder f.eks. genetiske nethindelidelser og synsnervelidelser. Nogle årsager til synshandicap er genetisk bestemt og opstår tidligt eller sent i livet, mens andre typisk er aldersrelaterede eller skyldes ulykker. I Danmark anvendes en social klassifikation af synshandicap, hvor grænsen for at være socialt blind er ved 6/60. Hvis man har en synsstyrke på 6/60, er man stærkt svagsynet og kan på 6 meters afstand se det, en person med normalt syn kan se på 60 meters afstand. Et synshandicap er stort set altid kronisk og er med bedste korrektion, hvilket vil sige, at der ikke er noget, der kan hjælpe med at gøre synet bedre. Der kan både være mobilitetsmæssige, kommunikative, psykosociale og praktiske udfordringer ved et synshandicap.


Synshandicap i studierelaterede kontekster

Et synshandicap kan være forskelligt fra person til person. Samtidig vil de barrierer og behov, som du kan opleve med et synshandicap, afhænge af graden af din synsnedsættelse, og hvor længe du har haft et synshandicap. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med et synshandicap kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og støtte dig i dit studieliv. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at læse en videregående uddannelse med netop dit synshandicap.

Studiestart

I forbindelse med studiestart på en videregående uddannelse kan du måske opleve mobilitetsmæssige udfordringer i at finde rundt på stedet. Det kan derfor være en god idé at besøge uddannelsesstedet eller få en rundvisning inden start. Det kan også være, at du kan opleve vanskeligheder med at deltage i større forsamlinger, hvor der foregår mange ting. Du kan kontakte dem, der skal formidle til større forsamlinger, og gøre dem opmærksomme på at tilgængeliggøre PowerPoints eller andre informationer i god tid.

Undervisningssituationer

I undervisningssituationer kan du måske opleve kommunikative udfordringer, når du skal følge med i undervisningen på en tavle eller digitale platforme. Du kan gøre dine undervisere opmærksomme på, at PowerPoints eller andre undervisningsmaterialer med fordel kan uploades i god tid, i et digitalt format og på tilgængelige platforme, så du kan anvende dine synskompenserende hjælpemidler. Hvis undervisningsmaterialet kan bruges sammen med tale- og forstørrelsesprogrammer, kan det være med til at mindske dine kommunikative udfordringer. Du kan også gøre dine undervisere opmærksomme på vigtigheden i, at de beskriver eller forklarer slides og figurer, når de underviser.

Derudover kan nogle undervisningslokaler være indrettet med specielt udstyr til at udføre øvelser i undervisningen. I sådan praktisk undervisning kan du måske opleve udfordringer i at deltage, følge med og at orientere dig i lokalet. Derfor kan du måske særligt have behov for sekretærtimer i praktisk undervisning.

Gruppearbejde

I gruppearbejde kan du muligvis opleve, at det kræver meget energi at regne ud, hvordan du bedst kan bidrage. Det kan være, at du bruger længere tid på at læse, skrive eller løse en opgave i forhold til resten af gruppen. For ikke at føle dig udenfor eller trække dig fra gruppen kan det være en god idé at fortælle din studiegruppe, hvornår du er udfordret af dit synshandicap, og hvornår du ikke er. På den måde kan dine medstuderende bedre understøtte dine behov, så du kan opleve at være fleksibel og påtage dig specifikke arbejdsopgaver.

Selvstudie og forberedelse

I forbindelse med forberedelse kan det være en fordel, hvis du kan anvende dine hjælpemidler og strukturere din tid, så du tilgodeser dit synshandicap. Du kan måske afprøve nye læse- og skrivestrategier eller indtænke hvilepauser, så du måske oplever at have mere tid og energi til at forberede dig og skabe overblik.

Hvis du er medlem af Nota og har en aktiv SPS-bevilling, kan du gennem Notas Studieservice bestille dine studiebøger i et tilgængeligt format, f.eks. e-bøger til oplæsning, lydbøger eller punktbøger.

Eksamen

Til skriftlige eksaminer kan du have behov for forlænget tid, da dit synshandicap måske gør, at du bruger længere tid på at orientere dig i eksamensmaterialet og udforme et skriftligt dokument end dine medstuderende. Det kan også være svært at overskue dokumenter ved hjælp af forstørrelse og oplæsning, fordi dine kompenserende programmer fokuserer på én ting ad gangen fremfor dokumentet i sin helhed. Dette kan også gælde i forhold til opsætning af layout. Derfor kan du også have behov for forlænget forberedelsestid til mundtlige eksaminer. Studievejledningen på din uddannelse kan fortælle mere om dine muligheder for dispensation.

Din SPS-vejleder kan hjælpe dig med at bestille eksamensmaterialer i et digitalt format hos Nota, hvis du har en aktiv SPS-bevilling. Det er vigtigt, at materialerne bestilles i god tid.

Praktik

Hvis du skal i praktik, er det vigtigt at huske, at du kan varetage mange forskellige typer af job og opgaver, hvis du får de rette kompensationer, og hvis der bliver taget hensyn til dit synshandicap. Det handler i høj grad om, at praktikstedet er bekendt med dit synshandicap og tilpasser arbejdsopgaverne, i forhold til hvornår du er udfordret, og hvornår du ikke er udfordret. Praktikstedet kan få vejledning ved Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Sociale aktiviteter

I sociale sammenhænge kan du måske opleve at skulle bruge ekstra meget energi på at blive en del af fællesskabet, hvis dine medstuderende glemmer, at du f.eks. ikke kan aflæse ansigtsudtryk og kropssprog. Det kan være en god idé at finde rutiner eller metoder til at håndtere eventuelle sociale udfordringer.


Værd at vide

  • Der findes mange forskellige typer og kombinationsmuligheder af hjælpemidler til dig med et synshandicap. Selve udredningen af, hvilke hjælpemidler der vil egne sig bedst til dine behov, foretages af studievejledningen ved Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).
  • Med en aktiv SPS-bevilling kan du bestille studiebøger i et digitalt format gennem Notas Studieservice. Din SPS-vejleder kan ligeledes hjælpe dig med at bestille eksamensmaterialer gennem Nota.
  • Hvis dit syn forværres, kan der være behov for en psykosocial indsats, f.eks. gennem netværk eller mentorordning med andre studerende med et synshandicap.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Dansk Blindesamfund / www.blind.dk

Instituttet for Blinde og Svagsynede / www.ibos.dk