Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er stofskiftesygdomme?

Stofskiftesygdomme er en bred betegnelse for flere typer sygdomme, der oftest er varige. Det er hormonsygdomme, hvor der enten produceres for meget eller for lidt stofskiftehormon i skjoldbruskkirtlen. Stofskiftet påvirker alle kroppens celler, og betegnelsen stofskiftesygdomme dækker både diagnosticering af for højt eller for lavt stofskifte samt knuder eller cancer i skjoldbruskkirtlen.

Eksempler på generelle følgevirkninger af stofskiftesygdomme er træthed eller uro, vægtøgning eller vægttab, forstoppelse eller diarré, kuldskærhed, muskel- og ledsmerter samt påvirket hjerterytme. Stofskiftesygdomme kan også give psykologiske og kognitive symptomer såsom koncentrations- og hukommelsesbesvær, vanskeligheder ved at holde fokus og overblik samt planlægning og fuldførelse af handlinger. Særligt ved for lavt stofskifte kan de kognitive symptomer komme til udtryk. Studier har vist, at ubehandlet lavt stofskifte kan hænge sammen med øget risiko for negative og depressive tanker. Symptomerne på stofskiftesygdomme er mest fremtrædende, når stofskiftet ikke behandles eller reguleres ved hjælp af medicin.


Stofskiftesygdomme i studierelaterede kontekster

Stofskiftesygdomme kan komme til udtryk på mange forskellige måder alt efter symptomerne ved din stofskiftesygdom, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med en stofskiftesygdom kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Det kan være, at du oplever forskellige udfordringer som følge af din stofskiftesygdom i forskellige former for undervisning. Måske kan du opleve kognitive symptomer i form af hukommelses- og koncentrationsbesvær samt langsommere hjerneaktivitet, hvilket kan vanskeliggøre, at du får optimalt udbytte af teoretisk undervisning. Ligeledes kan du måske opleve at blive udtrættet relativt hurtigt og have muskel- og/eller ledsmerter. Derfor kan dine symptomer også gøre det svært at deltage fuldt ud i praktisk og fysisk krævende undervisning. Hvis ikke du oplever træthed, kan det være, at du oplever uro i kroppen, hvilket også kan gøre det svært at fokusere på undervisningens indhold. Generelt kan det resultere i, at du har behov for længere tid til at forstå og bearbejde undervisning. Du kan gøre dine undervisere og medstuderende opmærksomme på, hvordan din stofskiftesygdom påvirker dig. På den måde kan undervisere forstå vigtigheden i bl.a. at overholde planlagte pauser og gentage vigtige pointer.

Gruppearbejde

Du oplever måske, at gruppearbejde kan være udfordrende og frustrerende, hvis du er plaget af træthed, koncentrationsbesvær eller smerter. Det kan også medføre frustration blandt dine gruppemedlemmer, hvis ikke de ved, at det skyldes din stofskiftesygdom. Hvis du er åben og kan fortælle om, hvad det betyder for dig at have en stofskiftesygdom, kan dine medstuderende forstå, at det ikke er ensbetydende med, at du ikke er engageret eller interesseret i et vellykket gruppearbejde.

Selvstudie og forberedelse

Når du skal læse eller forberede dig selvstændigt i længere tid, kan det måske være udfordrende, hvis du oplever besvær med at komme i gang, koncentrere dig eller prioritere din tid eller opgaver. Måske kan du også opleve, at du som følge af din stofskiftesygdom har svært ved at skabe overblik, opstille en struktur eller plan for det selvstændige arbejde og i sidste ende lykkes med det. Det kan være en god idé at holde mentale pauser, dele opgaver op i mindre bidder og afprøve nye læse- eller notatteknikker, så du får mere overskud i hverdagen.

Eksamen

Hvis du oplever kognitive udfordringer som følge af din stofskiftesygdom, kan det være en udfordring at opnå samme effektivitet og koncentration til f.eks. en tidsbunden, skriftlig eksamen. Det kan være, at du bruger længere tid på at planlægge, hvordan du vil løse en opgave, i forhold til dine medstuderende. Til mundtlige eksaminer kan du måske også opleve, at du bruger meget energi og lang tid på at koncentrere dig, besvare og forstå de mundtlige spørgsmål grundet en langsommelig hjerneaktivitet. Dette gælder også til afgrænset forberedelse inden en mundtlig eksamen. Hvis du oplever udfordringer i forbindelse med eksaminer, kan du kontakte studievejledningen på din uddannelse for at høre om dine muligheder for støtte eller dispensationer i form af særlige prøvevilkår.

Praktik

Hvis du skal i praktik, kan du måske have brug for, at arbejdet planlægges efter din naturlige døgnrytme, da niveauerne af stofskiftehormon følger denne. Hvis din praktik indebærer varierende arbejdstider, kan det resultere i, at din sygdom forværres. Det kan være en god idé at kontakte praktikstedet inden start og gøre dem bekendt med din situation. På den måde har de mulighed for at være opmærksomme på din begrænsede energi eller koncentrations- og hukommelsesbesvær. Det kan også være, at du finder det særligt udfordrende i starten af praktikken, fordi du befinder dig i nye rammer og skal lære at arbejde på nye måder. Du kan undersøge, hvor der er mulighed for, at du kan holde en hvilepause.

Sociale aktiviteter

Deltagelse i sociale aktiviteter kan måske være udfordrende, når du har en stofskiftesygdom. Måske har du et lavt stofskifte, som medfører træthed og energitab. Eller du har muligvis problemer med forstoppelse eller diarré, hvilket også kan være en barriere i forhold til deltagelse i sociale aktiviteter. Hvis du er åben om dine behov, kan dine medstuderende bedre støtte dig og tage hensyn.


Værd at vide

  • Inddrag dine medstuderende i, hvornår og hvad der opleves som udfordrende i forhold til din stofskiftesygdom. Åben og konstruktiv dialog kan være et godt redskab, når der skal forventningsafstemmes.
  • Planlæg så vidt muligt efter din naturlige døgnrytme, da niveauerne af stofskiftehormon følger denne rytme. Skiftende døgnrytmer kan medføre en forværring af din sygdom.
  • Det kan være en fordel at strukturere din tid og prioritere at holde hvilepauser.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Stofskifteforeningen / www.stofskifteforeningen.dk