Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er PTSD?

PTSD er en forkortelse for Post Traumatic Stress Disorder, som på dansk kaldes posttraumatisk belastningsreaktion. PTSD kan opstå, hvis man har været involveret i eller vidne til en eller flere voldsomme begivenheder, som medfører et traume. Mange forbinder PTSD med soldater eller mennesker, der har været i krig, men PTSD kan også opstå som en reaktion på andre traumatiske oplevelser som f.eks. voldtægt, overgreb, vold eller røveri. Det er en psykisk lidelse i form af en stressreaktion, som opstår grundet stor psykisk belastning.

Der er både fysiske og psykiske symptomer på PTSD. Blandt de hyppigste er genoplevelse af voldsomme begivenheder i form af mareridt eller flashbacks, angst, hukommelses- og koncentrationsbesvær, søvnproblemer, lavt selvværd og forandringer i personligheden. De sværere symptomer kan være depression og skyldfølelse, hallucinationer, hukommelsestab og tanker om død eller selvmord. For nogle mennesker fører PTSD til misbrug af alkohol, hash eller stoffer.


PTSD i studierelaterede kontekster

PTSD påvirker mange aspekter af studerendes liv, både fysisk og psykisk, hvilket kan medføre udfordringer i hverdags- og studielivet. Det kan være forskelligt, hvordan det er at leve med PTSD, og hvor forstyrrende det er for hverdagslivet, da det er individuelt, hvilke symptomer studerende oplever. Nogle studerende kan være ekstremt opmærksomme på omgivelserne, og de har derfor svært ved at være ude blandt andre. Hverdagen kan synes uoverkommelig, og for nogle studerende vil det i den forbindelse i kortere eller længere perioder ikke være muligt at være studieaktiv. Andre kan med individuelle hensyn og den rette støtte gennemføre uddannelsen på lige fod med deres medstuderende.

Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med PTSD kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Ved studiestart, når alt er ukendt og uforudsigeligt, kan det være, at du oplever, at det er uoverskueligt at skulle starte på et studie. Kontakt evt. dit uddannelsessted på forhånd, og forhør dig om mulighederne for at komme og se de fysiske rammer inden studiestart og få viden om, hvad der skal ske i den første tid, samt hvad der forventes af dig.

Undervisningssituationer

Det kan være, at du oplever symptomer i undervisningen som f.eks. hukommelses- og koncentrationsbesvær. Det kan også være, at du oplever at have mindre energi end dine medstuderende. Derudover kan hændelser i undervisningssituationer udgøre ”triggere”, som kan betyde, at nogle situationer kan udløse angst og føre til flashbacks. Det kan f.eks. skyldes uventede og/eller høje lyde, der i sig selv er helt ufarlige. Det kan også være en lugt eller et andet sanseindtryk, som du forbinder med traumet. Der kan således være undervisningslokaler, som du måske ikke kan være i, mens du føler dig tilpas i andre lokaler. Tal evt. med dine undervisere om de udfordringer, du oplever, så de kan hjælpe med at tage hensyn, i det omfang det er muligt.

Gruppearbejde

Det er forskelligt, hvad der kan udløse angsten hos studerende med PTSD, og derfor vil det også være forskelligt, om du bliver påvirket af din PTSD i gruppearbejde. Der kan være ting, som måske gør det svært for dig at være sammen med din studiegruppe. Det kan også være, at du oplever, at dine medstuderende opfatter dig som ukoncentreret, fordi du måske er optaget af at tjekke omgivelserne eller har brug for at sidde på en bestemt måde, når du arbejder. Det kan være en fordel for dig at fortælle om din PTSD til dine medstuderende, så de kender til din situation og kan hjælpe med at tage hensyn.

Selvstudie og forberedelse

Måske foretrækker du at arbejde hjemmefra, fordi du hurtigt kan føle dig overvældet af dine omgivelser, når du er uden for hjemmet. Du kan derimod måske også opleve at have svært ved at koncentrere dig, have energi og overblik til at studere alene derhjemme. Du kan tale med din studievejleder om dine muligheder for at få hjælp og støtte til dette.

Eksamen

Som studerende med PTSD kan det være, at du oplever, at det er svært at overskue skriftlige eksamensopgaver, og at du bliver stresset over dem, uanset omfanget. Du kan undersøge dine muligheder for særlige prøvevilkår til eksamen. Ved mundtlige eksaminer kan det være, du oplever, at det er svært at formulere dig eller finde de rigtige ord. Hvis du oplever dette, kan det være, at det er en fordel for dig, at du på forhånd har lavet en aftale med din underviser om, hvad vedkommende skal gøre, hvis du går i stå. Det kan f.eks. være, at I aftaler, at underviser og censor skal vente på, at du finder de rette ord og undlade at stille nye spørgsmål.

Praktik

Du føler dig måske bedst tilpas i forudsigelige situationer, hvor du ved, hvad der skal ske. Det samme kan gælde, når du skal i praktik. Det kan være en god idé at tale med dit praktiksted om din PTSD og de udfordringer, du oplever. Oplysning om PTSD og dertilhørende udfordringer kan bidrage til forståelse og give praktikstedet mulighed for at tage de rette hensyn. Læg evt. en plan sammen med dit praktiksted, så du kan føle dig tryg i dit arbejde. Det kan f.eks. være, at du har det bedst med at sidde på en kontorplads, hvor der er frit udsyn til døren, eller at du bedre kan slappe af, hvis du selv kører varevognen fremfor at sidde på passagersædet.

Sociale aktiviteter

Det kan være, at du oplever, at det er svært at håndtere dine følelser, når du er sammen med andre, eller at du bliver hurtigere irritabel i sociale sammenhænge. Det kan også være, du oplever, at din angst bliver udløst, når du er sammen med andre, eller hvis du befinder dig i store menneskemængder. I den forbindelse kan du måske komme til at isolere dig, selvom du tidligere har været social og udadvendt. Hvis du har mod på det, kan det være, det hjælper dig til at være mere social, hvis du fortæller dine medstuderende om PTSD.


Værd at vide

  • Undersøg, om der er et stillerum på dit uddannelses- eller praktiksted, hvor du kan trække dig tilbage, hvis du har brug for en pause i løbet af dagen.
  • Hvis du oplever følelsesudbrud, eller at du bliver utilpas, når du er på dit uddannelsessted og sammen med dine medstuderende, kan det være en god idé at fortælle åbent om dine udfordringer, hvad de skyldes, og hvordan dine medstuderende og undervisere kan tage hensyn til dig.
  • Det er vigtigt, at du kun er åben om det, du har lyst til at være åben om. Du er ikke forpligtet til at dele noget, du ikke har lyst til at dele, selvom du har brug for hensyn.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Psykiatrifonden / www.psykiatrifonden.dk