Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er osteoporose?

Osteoporose er en sygdom i knoglerne, også kaldet knogleskørhed. Sygdommen skyldes, at mængden og styrken af knoglevæv er nedsat, men der er ofte ingen synlige ydre tegn, da knoglerne svækkes indefra. Resultatet er porøse og svage knogler, der er så afkalkede, at de let brækker.

Sygdommen rammer oftest ældre, men den kan også ramme yngre mennesker. Det gælder f.eks.:

  • personer med en anden sygdom, hvor sygdommen påvirker optagelsen af kalk i knoglerne. Det kan være tarmsygdomme, hvor kalken ikke optages tilstrækkeligt fra tarmen.
  • personer med tidligere eller nuværende spiseforstyrrelser, hvor der i en længere periode er indtaget for lidt kalk til at opbygge/vedligeholde knoglerne normalt.
  • personer i behandling med binyrebarkhormon eller anden medicinsk behandling, som øger knoglenedbrydning.
  • gravide, som ikke er opmærksomme på deres kalkindtag, og hvor kroppen, for at give fostret en tilstrækkelig kalkmængde, stjæler kalken fra moderens knogler.

Behandlingen er medicin og fokus på kost, træning og hvile. I dagligdagen kan personer, der lider af osteoporose, være præget af smerter, træthed og nedsat bevægelighed. Der kan også forekomme perioder med indlæggelser grundet brud, efterfølgende gipsning og senere genoptræning.


Osteoporose i studierelaterede kontekster

Det er forskelligt fra person til person, hvor store udfordringer osteoporose kan give, da det afhænger af graden af osteoporose, om studerende har brud, og hvor bruddene sidder. F.eks. har et brud på ryghvirvlen (rygsammenfald) større konsekvenser i længden for hverdagen på studiet end et brud på håndleddet. Desuden afhænger det af, hvor meget tid studerende må afsætte til at genoptræne/træne og hvile. Studerende kan således have behov for at planlægge deres dag i en vekselvirkning mellem arbejde, hvile og genoptræning/træning.

Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med osteoporose kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Det kan måske være udfordrende for dig at deltage i undervisningssituationer, der er praksisnære, eftersom du har en øget risiko for brud og måske oplever nedsat funktionsevne og smerter. Måske oplever du også, at du bliver hurtigere udtrættet end dine medstuderende til lange forelæsninger, og at du her har behov for stillingsskifte og evt. hvile. I den forbindelse kan det være en god idé med kropsstøttende tøj, som kan støtte din krop, når du sidder stille eller står op i længere tid. Det kan også være, du har flere fraværsdage på grund af behandlinger, jævnlige konsultationer, genoptræning, fysiske smerter eller træthed, og at dette kan føre til faglige huller. Det kan være en fordel at have en studiegruppe eller andre medstuderende, som kan hjælpe dig med at tage noter, så du ikke føler dig bagud i forhold til undervisningen.

Gruppearbejde

Du føler måske, at der ikke altid bliver taget hensyn til dine udfordringer, fordi dine medstuderende ikke kan se, hvis du har udfordringer, hvis du har smerter eller behov for hvile. Det kan være en god idé at fortælle dine medstuderende om osteoporose, og hvordan det udfordrer dig. På den måde kan de støtte dig og tage hensyn, når du har smerter eller behov for hvile.

Selvstudie og forberedelse

Måske kan du genkende, at det kan være svært at finde tid og overskud til at forberede sig til undervisning eller eksamen. Ofte kan det skyldes, at det er nødvendigt for dig at indrette hverdagen med skiftevis arbejde og hvile, men samtidig også have tid til træning. I perioder efter nye brud vil din tid og overskud også være påvirket af lægebesøg og genoptræning. Tal med din studievejleder om dine muligheder for hjælp og støtte til studiet. F.eks. ved at studere på nedsat tid i perioder med nye brud eller hjælp til at strukturere studiet med plads til hvile, lægebesøg og træning.

Eksamen

Det kan være, at du har svært ved at deltage i lange skriftlige eksaminer, hvis du har fysiske smerter og oplever udtrætning. I disse situationer vil du måske have behov for stillingsskifte og hvile. Derudover kan du i perioden efter et brud opleve udfordringer til eksamen grundet gips, skinner og efterfølgende genoptræning.

Det samme kan gøre sig gældende ved mundtlige eksaminer, hvor du også kan være påvirket af smerter, træthed eller funktionsnedsættelser, som gør det svært for dig at deltage i eksamen på lige vilkår med dine medstuderende. Undersøg dine muligheder for særlige prøvevilkår til eksamen, og tal med din studievejleder om mulighederne, når din funktionsnedsættelse er så uforudsigelig, som den kan være.

Praktik

Når du skal i praktik, kan det være en god idé at overveje, hvornår du kan opleve udfordringer. Det kan f.eks. være, at du har brug for at tage praktikken på nedsat tid. Gå gerne i dialog med dit praktiksted om, hvordan praktikken kan gøres mest hensigtsmæssig for alle parter. Det kan f.eks. være ved at planlægge arbejdsopgaver, hvor risikoen for brud er lav, og have mulighed for individuel arbejdsplads med tilrettet kontorstol, hæve-sænke-bord og evt. mulighed for hvile.

Sociale aktiviteter

Du oplever muligvis at have mindre overskud til sociale aktiviteter på grund af smerter, træthed eller træning. Det kan måske betyde, at du melder fra til sociale arrangementer, selvom du har lyst til at deltage. Det kan også være, at sociale aktiviteter er et sted, hvor du kan koble af og få et pusterum fra studiet.


Værd at vide

  • Hvis du har udfordringer med at bære en taske med bøger, kan du undersøge, om det er muligt at have et skab på uddannelsesinstitutionen, hvor du kan opbevare et ekstra sæt bøger.
  • Overvej, hvordan du kan variere dine arbejdsstillinger i undervisningen og under lange skriftlige eksaminer, således at du undgår udtrætning. Undersøg f.eks., om det er en hjælp at få en specialtilrettet kontorstol og hæve-sænke-bord.
  • Undersøg, hvilke øvelser du kan udføre i pausen for at smertelindre din krop, og om der er et hvileområde på din uddannelse.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Osteoporoseforeningen / www.osteoporose-f.dk