Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er ordblindhed (dysleksi)?

Ordblindhed eller dysleksi medfører vanskeligheder med at koble bogstaver og lyde med hinanden. Det betyder, at studerende med ordblindhed har svært ved at læse og skrive. Det kan komme til udtryk som upræcis stavning, langsom læsning, begrænset læseforståelse og hukommelse samt udfordringer med at strukturere eget tidsforbrug. Ordblindhed kan derfor opleves som et handicap på en videregående uddannelse, fordi der bl.a. stilles høje krav til skriftlig fremstilling og overblik over store læsemængder. I nogle tilfælde kan ordblindhed også have konsekvenser for fagligt selvværd, motivation og uddannelsesvalg.

Med dokumentation for ordblindhed i form af en ordblindetest kan studerende få adgang til det digitale bibliotek Nota og få tildelt digitale læse- og skriveteknologier (LST) via Specialpædagogisk Støtte (SPS). De mest brugte læse- og skriveteknologier er digital oplæsning, ordforslag, tale-til-tekst (diktering) og OCR-behandling. Læse- og skriveteknologi er dog ikke en mirakelkur i sig selv. Det kræver f.eks. træning at forstå en digital oplæsningsstemme, anvende ordforslag eller bruge tale-til-tekst på en effektiv måde.


Ordblindhed i studierelaterede kontekster

Ordblindhed kan komme til udtryk på forskellige måder. Det afhænger både af dine vanskeligheder, og hvilken uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med ordblindhed kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og støtte dig i dit studieliv. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med netop din ordblindhed.

Undervisningssituationer

Som studerende med ordblindhed bruger du i mange tilfælde længere tid og mere mental energi på at forberede dig, læse og skrive noter end dine medstuderende. Du kan gøre dine undervisere opmærksomme på, at du kan få mere mentalt overskud, hvis PowerPoints, opgaver eller andet undervisningsmateriale er tilgængelig i god tid inden undervisningen. På den måde kan du lettere genbruge tekst eller tilføje supplerende noter. Du kan også fortælle dine undervisere, at undervisningsmaterialet skal indscannes og OCR-behandles, fordi du ellers ikke kan anvende din læse- og skriveteknologi til at oplæse teksten.

Du kan undersøge, om dine studiebøger findes som e-bøger på digitale biblioteker som Nota. Hvis du er medlem af Nota og derudover har en aktiv SPS-bevilling, kan du også bestille nye studiebøger gennem Notas Studieservice. Det er dit eget ansvar at bestille bøger, som ikke allerede findes på Nota.

Gruppearbejde

Måske kan du have svært ved at føle dig inkluderet og motiveret i en studiegruppe rent fagligt. Det kan være, at du bruger længere tid på at læse eller har sværere ved at skrive eller forstå det, du læser, sammenlignet med resten af gruppen. Det kan også være, at du har stor glæde af at sparre med din studiegruppe. Hvis du er åben og fortæller dine medstuderende om din ordblindhed, kan de bedre hjælpe dig og forstå, hvordan dine læse- og skriveteknologier fungerer. I forhold til gruppeeksaminer kan du måske have brug for ekstra tid til eksamen. Du kan kontakte studievejledning på din uddannelse for at høre mere om dine muligheder for særlige prøvevilkår.

Selvstudie og forberedelse

I forhold til selvstudie og forberedelse kan du måske opleve vanskeligheder med at strukturere større skriftlige opgaver, skabe overblik eller planlægge din tid. Uanset hvor lang tid du har kendt din ordblindhed, kan du opleve nye læse- og skriveudfordringer på en videregående uddannelse, fordi dine vanlige studiestrategier måske ikke længere er tilstrækkelige i forhold til uddannelsens krav. Det kan derfor være en god idé at afprøve nye notatteknikker, søgestrategier eller oplæsningsstrategier. Du kan f.eks. skimmelæse med hurtig oplæsningshastighed, søge efter bestemte ord med CTRL + F på en PC og CMD + F på en Mac eller bruge indtaling direkte i Word eller Google Docs. Du kan også hente IntoWords eller AppWriter på din telefon og indscanne tekster og få dem læst højt. Med Google Oversætter App kan du også tage et billede af en tekst og få den oversat til det oplæsningssprog, du har valgt.

Eksamen

I forhold til eksamen kan du som følge af din ordblindhed være udfordret af tidsrammen ved skriftlige eksaminer. Det kan være, at du bruger længere tid på at læse, skrive eller planlægge, hvordan du vil løse en opgave i forhold til dine medstuderende. Det er dit eget ansvar at søge dispensation om ekstra tid til en eksamen eller tilladelse til at bruge din læse- og skriveteknologi. Du skal i den forbindelse kunne dokumentere din ordblindhed med en ordblindetest. Det kan være en god idé at fortælle dine undervisere, at eksamensmaterialet skal være tilgængeligt i et digitalt format, som er OCR-behandlet, så du kan få teksten oplæst. Din SPS-vejleder kan hjælpe dig med at bestille eksamensmaterialer i et digitalt format hos Nota, hvis du har en aktiv SPS-bevilling. Det er vigtigt, at materialerne bestilles i god tid.

Praktik

Hvis du skal i praktik, er det vigtigt at være opmærksom på, om dine læse- og skriveteknologier kan følge med. Det er derfor en god idé at kontakte SPS- eller studievejledningen i god tid, så de kan hjælpe dig med at få bevilget Specialpædagogisk Støtte (SPS) for praktikperioden. Det kan også være en hjælp at fortælle praktikstedet om din ordblindhed, så de bedre kan hjælpe dig eller forstå, hvis du virker træt i hovedet.


Værd at vide

  • Vær åben om dine udfordringer og behov som følge af din ordblindhed.
  • SPS- eller studievejledningen kan hjælpe dig med at få en ordblindetest, søge om læse- og skriveteknologi og søge om ekstra tid til eksamen.
  • Med en aktiv SPS-bevilling kan du bestille studiebøger i et digitalt format gennem Notas Studieservice. Din SPS-vejleder kan ligeledes hjælpe dig med at bestille eksamensmaterialer gennem Nota.
  • Afprøv nye studiestrategier, f.eks. indtaling af noter eller søgning efter bestemte ord med genvejstasterne CTRL + F på en PC og CMD + F på en Mac.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Ordblindeforeningen / www.ordblindeforeningen.dk