Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er OCD?

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) er en angstlidelse, der kommer til udtryk som uønskede og tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Tankerne kan være svære at slippe af med og kan f.eks. kredse om angsten for smitte/kemikalier, skade/ulykke eller overdreven tvivl om orden/symmetri. For at slippe af med de ubehagelige tanker kan personen f.eks. føle sig tvunget til at tjekke bestemte ting igen og igen, udføre mentale tælleritualer eller rengøringsritualer. OCD optræder i nogle tilfælde sammen med andre psykiske lidelser såsom depression, spiseforstyrrelser, Tourettes syndrom eller andre angstlidelser og fobier.

Mennesker med OCD ved i de fleste tilfælde, at deres katastrofetanker og tvangshandlinger er absurde og overdrevne, men når de står midt i en OCD-fremkaldende situation, føles angsten ofte realistisk og handlingerne nødvendige. Derfor kan mennesker med OCD ofte bruge meget tid og energi på at undgå situationer, socialt samvær eller bestemte steder for at dæmpe deres ubehag og tvang. Den undgående adfærd kan dog føre til, at tvangssymptomerne forværres og starter en ond cirkel.

OCD kan medføre kognitive vanskeligheder samt påvirke sociale relationer, selvværd og livskvalitet i dagligdagen. Mange skammer sig og kan føle, at de skal tage sig sammen, og de skjuler derfor deres symptomer, når de befinder sig i sociale sammenhænge.


OCD i studierelaterede kontekster

OCD kan vise sig på mange forskellige måder. Det er både OCD-symptomernes sværhedsgrad og type, der kan påvirke, hvad studerende har brug for af støtte. Nogle studerende har kun lejlighedsvise tvangssymptomer, mens andre studerende kan være svært invaliderede. Nogle tvangssymptomer, f.eks. angst for smitte eller overdreven perfektionisme, kan påvirke studerendes funktionsniveau på studiet. Andre OCD-symptomer er afgrænset til hjemmet og vil derfor ikke påvirke studielivet direkte. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med OCD kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med OCD.

Undervisningssituationer

Du kan måske opleve at være anspændt, at have svært ved at koncentrere dig eller at være distanceret, fordi du bruger meget energi på at udføre eller tilbageholde tanker og mentale ritualer, der kan dæmpe angst eller tvivl. Måske bliver du hurtigt irritabel, træt eller opgivende, hvilket kan betyde, at du udebliver fra undervisningen. Det kan være en fordel for dig at få sat tingene i system for at frigive mere energi til at deltage fagligt og socialt i undervisningen. Du kan også tale med dine undervisere om, hvilken hjælp det kan være, at de uploader undervisningsmateriale og vigtige informationer i god tid, så du har mulighed for at forberede dig. Hvis du har behov for, at dine undervisere overholder planlagte pauser, kan du også gøre dem opmærksom på det.

Gruppearbejde

Det kan være, at du har en følelse af, at du bruger mere tid og energi på læsning og opgaveløsning end dine medstuderende. Nogle studerende med OCD kan opleve, at mentale ritualer, konstant tvivl om egen præstation eller uforudsigeligheden ved andre mennesker kan medføre, at de isolerer sig socialt. Hvis du oplever dette, kan det være en fordel, hvis du fortæller dine medstuderende om dine udfordringer eller fortæller dem, hvis du har behov for struktur. På den måde kan din studiegruppe bedre støtte dig i både gode og dårlige perioder.

Selvstudie og forberedelse

Det er ikke ualmindeligt at opleve, at dine tvangstanker og tvangshandlinger i nogle tilfælde kan forstyrre og afbryde dig, når du skal forberede dig til undervisning. Det kan på den baggrund også være, at du har svært ved at planlægge og disponere over din egen tid. Det kan være, at du oplever det tidskrævende og uoverskueligt at læse, skrive eller huske bestemte ting, hvis du f.eks. føler en trang til at dobbelttjekke, hvorvidt en given opgave er løst korrekt, eller tjekke ting igen og igen. Dette kan medføre manglende energi, eller at du bliver forsinket, fordi du må udsætte deadlines. Det kan være relevant for dig at sætte konkrete delmål, hvor du f.eks. dag for dag eller uge for uge skriver vigtige informationer ned eller printer ugeskemaer for at få et visuelt overblik.

Eksamen

Du kan måske opleve, at dine tvangssymptomer bliver forstærket i eksamensperioder. Nogle studerende med OCD kan have svært ved at håndtere den usikkerhed, som ofte er forbundet med både mundtlige og skriftlige eksaminer. Det kan være, at du har prøvet at være i tvivl om uddannelsens faglige krav, har angst for andres bedømmelse eller er presset til tidsbundne skriftlige eksaminer. Måske kan du have brug for at kende vigtige datoer eller krav til den konkrete eksamensform. Eller måske kan du også have brug for at justere egne forventninger og inddele en eksamen i mindre bidder. Du kan tale med din studievejleder om mulighederne for dispensationer og særlige prøvevilkår til eksamen.

Praktik

Et nyt sted, nye kolleger og uforudsigelige arbejdsopgaver i forbindelse med praktik kan være overvældende, og måske kan det forstærke dine tvangstanker, ritualer og isolation. Det kan være, at du har brug for en tydelig struktur i forbindelse med din praktik for at imødekomme eventuelle udfordringer. Det kan også være, det er rart for dig at besøge praktikstedet, inden du starter, og have styr på praktiske forhold, f.eks. hvem du skal kontakte, hvis du er syg. Tal med din studie- eller praktikvejleder med udgangspunkt i din situation og dine udfordringer, så I sammen kan finde en løsning.

Sociale aktiviteter

For nogle studerende med OCD kan tvangstankerne og tvangshandlingerne være så belastende og energikrævende, at de isolerer sig socialt og kan have svært ved at blive inkluderet. Det kan være, du kan genkende dette. Det kan også være, at du har gavn af sociale aktiviteter, da det kan holde tanker og ritualer på afstand i en periode. Hvis du fortæller dine medstuderende om dine udfordringer, kan de bedre støtte dig.


Værd at vide

  • Det kan være en god idé at skrive vigtige informationer ned, printe ugeskemaer og planlægge, hvornår du holder pause eller fri fra studiet.
  • Vær opmærksom på, at struktur, forberedelse og konkrete delmål muligvis kan give dig mere energi og overskud til studiet.
  • Hvis du er åben og konfronterer din OCD, kan du opleve mindre skam og mere overskud i undervisningen eller i gruppearbejde.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

OCD-foreningen / www.ocd-foreningen.dk

Psykiatrifonden / www.psykiatrifonden.dk

SIND / www.sind.dk