Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er migræne og hovedpine?

Der findes forskellige hovedpinesygdomme, bl.a. migræne, spændingshovedpine, posttraumatisk hovedpine og klyngehovedpine.

  • Spændingshovedpine kan skyldes mange ting. F.eks. fysisk eller psykisk overbelastning, som medfører stramme nakkemuskler. For nogle personer er det en kronisk funktionsnedsættelse, mens det for andre kommer i perioder.
  • Posttraumatisk hovedpine kan opstå som følge af en hjernerystelse, hvor personen oplever voldsom hovedpine og koncentrationsbesvær.
  • Klyngehovedpine er en sjælden form for hovedpine, der ofte kommer til udtryk ved kraftige anfald, hvilket kan gøre personen sengeliggende i perioder.
  • Migræne er en sygdom, som kan påvirke hele kroppen. Sygdommen kan medføre voldsom hovedpine ledsaget af kvalme, opkast og lyd- eller lysoverfølsomhed. Et migræneanfald kan vare op til 72 timer, og anfaldet kan forværres, hvis personen er fysisk aktiv, eller hvis personen er udsat for larm, støj og skarpt lys. I mange tilfælde er migræne en kronisk sygdom, som ikke kan helbredes. Personer, der lider af kronisk migræne, har mindst 15 dage med hovedpine om måneden. Derudover oplever de ofte spændingshovedpine, kvalme samt lyd- og lysfølsomhed de øvrige dage.

Migræne samt øvrige former for hovedpinesygdomme er forbundet med en nedsættelse af forskellige funktionsevner, hvilket kan medføre udfordringer i dagligdagen. En del af lindringen af symptomerne er at få ro, hvile og undgå unødvendig stress.

Migræne og hovedpine i studierelaterede kontekster

Migræne og hovedpine kan komme til udtryk på mange forskellige måder alt efter graden af din konkrete hovedpine, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med en eller flere hovedpinesygdomme kan opleve i forskellige studiekontekster.

Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke. Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

I perioder med mange migræneanfald eller kraftig hovedpine kan du måske føle dig hæmmet og fraværende, fordi du er nødt til at være sengeliggende i flere dage og dermed ikke kan deltage i undervisningen. I sådanne situationer kan du have behov for at kunne følge undervisningen virtuelt eller tilgå undervisningsmaterialet digitalt. I andre undervisningssammenhænge kan du måske have svært ved at deltage i en hel dag grundet lyd- og lysfølsomhed. Her kan det være en god idé at undersøge, hvor du kan hvile dig i løbet af dagen. Du kan også gøre dine undervisere opmærksomme på, at du kan have udfordringer med skarpt eller flimrende lys, eller hvis du bliver forstyrret i undervisningslokaler, hvor der er meget støj eller dårlig akustik. Hvis din migræne eller hovedpine gør, at du har svært ved at koncentrere dig grundet smerter, kan du fortælle dine undervisere om vigtigheden af gentagelser og indlagte pauser.

Gruppearbejde

Hvis du har migræne eller hovedpine, kan du måske opleve, at det kan være svært at deltage på lige fod i gruppearbejde med dine medstuderende. Det kan være en god idé at afstemme forventninger og fortælle din studiegruppe, hvordan du i perioder kan være mindre deltagende grundet smerter, udmattelse eller kraftige anfald.

Selvstudie og forberedelse

Måske kan du opleve, at dine anfald gør dig sengeliggende i mange dage og derfor er med til at vanskeliggøre din koncentration i forhold til forberedelse. Det kan være, at du i disse perioder har begrænset overskud, energi og motivation til læsning og oplever, at det bliver svært at følge med i forhold til den selvstændige forberedelse. Det kan også være, at du i stedet oplever, at selvstudie er en god løsning for dig, fordi du selv kan strukturere din hverdag, holde nødvendige pauser og undgå lyd eller lys, som ellers kan forstyrre dig i undervisningen. Du kan evt. afprøve nye notatteknikker, undersøge om dine studiebøger kan findes som lydbøger, eller om du kan få adgang til det digitale bibliotek Nota.

Eksamen

Hvis du lider af migræne eller andre former for hovedpine, kan eksamensperioder være stressende og måske forværre dine symptomer. Det kan være, at du har vanskeligt ved at gennemføre lange skriftlige eller mundtlige eksaminer grundet smerter, kvalme, koncentrationsbesvær eller træthed. Det kan også være, at du får et anfald på selve eksamensdagen og dermed må tage en sygeeksamen. Hvis det er tilfældet, kan du overveje at kontakte studievejledningen på din uddannelse for at få mere viden om særlige prøvevilkår og dokumentationskrav.

Praktik

Hvis du skal i praktik, kan det være, at din migræne eller hovedpine medfører lyd- og lysfølsomhed, kvalme, anfald og dertil fravær. Måske oplever du, at det kan være svært at indgå i et miljø, hvor der nødvendigvis ikke tages hensyn til støj eller skarpt lys. I den forbindelse kan du gøre dit praktiksted opmærksom på, hvad der kan påvirke dig i forhold til udmattelse og effektivitet. Du kan også besøge praktikstedet inden start og finde ud af, hvor du kan trække dig tilbage for at få en pause eller et hvil.

Sociale aktiviteter

Det kan være svært at vide, hvornår et anfald opstår, og som studerende kan det være udfordrende i forhold til at planlægge og deltage aktivt i sociale aktiviteter på studiet. I nogle perioder kan det være, at du føler dig ekskluderet, fordi du må melde fra til sociale aktiviteter grundet manglende overskud eller andre symptomer. Det kan være en god idé at fortælle dine medstuderende, hvordan og hvor meget du kan deltage, så de kan støtte dig bedst muligt.

Værd at vide

  • Skab struktur i din hverdag, og planlæg de pauser eller hvil, du har behov for.
  • Vær ærlig omkring dine udfordringer og behov, når du møder dine undervisere eller medstuderende. På den måde kan de bedre forstå dig, hvis du med kort varsel melder fra til gruppearbejde eller virker uoplagt til undervisningen.
  • Hvis du eksempelvis har synsudfordringer som følge af migræne eller hovedpine, kan du undersøge, om du kan blive medlem af det digitale bibliotek Nota. Med en aktiv SPS-bevilling kan dine studiebøger bestilles som e-bøger og evt. lydbøger gennem Notas Studieservice.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen / www.hovedpineforeningen.dk