Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er hjertesygdomme?

Nogle hjertesygdomme er medfødte, mens andre opstår senere i livet. En stor del af unge med hjertesygdom er ofte enten hjerteopererede eller har fået udført andre indgreb i relation til den konkrete sygdom. Nogle vil derfor have synlige tegn såsom ar og blåfarvning af hud (cyanose), mens hjertesygdomme for de fleste er en usynlig sygdom. De fleste unge med hjertesygdom lever et helt almindeligt ungdomsliv og oplever ingen eller kun let nedsat funktionsevne i deres hverdag, mens andre føler sig mere funktionsnedsatte. Nogle af de mest hyppige symptomer hos unge mennesker med hjertesygdom er nedsat udholdenhed, kortåndethed og træthed eller udmattelse ved anstrengelse. En del unge med en hjertesygdom oplever at være fysisk begrænsede i deres hverdag.

For nogle unge kan deres hjertesygdom give dem mentale eller kognitive udfordringer. Eksempler på følgevirkninger fra en hjertesygdom kan være tristhed, uro, magtesløshed, bekymring, depression og angst samt søvnbesvær. Desuden kan det for nogle unge fylde mentalt at være fysisk begrænsede.


Hjertesygdomme i studierelaterede kontekster

Det afhænger af den enkelte studerendes symptomer og følger af sin hjertesygdom, hvilke udfordringer der kan opstå i forskellige studierelaterede kontekster. Nogle mærker ikke til deres hjertesygdom, mens andre er mere udfordrede ved dagligdagsgøremål, herunder uddannelse.

Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med en hjertesygdom kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Afhængigt af dit funktionsniveau og den konkrete situation er det forskelligt, om undervisningssituationer kan være udfordrende for dig. Praktiske undervisningssituationer med fysisk krævende elementer kan måske være udfordrende for dig, hvis du er fysisk begrænset af din hjertesygdom. Måske oplever du nedsat udholdenhed og åndenød, når du er fysisk aktiv, og kan have behov for et nedsat fysisk tempo eller pauser med hvile. Fortæl evt. dine undervisere om din hjertesygdom, så de kender til din situation og kan hjælpe dig med at tage hensyn. I teoretiske undervisningssituationer kan det være, at du oplever at blive hurtigt udtrættet, fordi du bruger mere energi på at skabe overblik, koncentrere dig og huske, hvad der bliver sagt i forhold til dine medstuderende. Måske kender du til at have meget fravær på grund af kontroller eller indlæggelser og derfor også følelsen af at være bagud. Det kan i den forbindelse være rart at have nogle medstuderende, som kan hjælpe med at tage noter til undervisningen, så du stadig kan følge med i det faglige stof.

Gruppearbejde

I forbindelse med gruppearbejde kan det være, at du oplever at blive hurtigere udtrættet end dine medstuderende. Måske har du svært ved at skabe overblik i arbejdet eller synes, at det er svært at holde koncentrationen. Hvis gruppearbejdet indebærer fysiske elementer, kan det være, at du får behov for pauser med hvile. Måske kan du opleve, at det fylder meget for dig mentalt, at du er fysisk begrænset af din hjertesygdom, og dermed at du ikke nødvendigvis kan yde det, som du gerne ville, eller på samme niveau som de andre i gruppen. Det kan derfor være en fordel at tale med din gruppe om din hjertesygdom, og hvad det indebærer for dig. På den måde kan gruppen forstå din situation, og I kan forventningsafstemme med hinanden.

Selvstudie og forberedelse

Selvstudie passer måske fint til dig, fordi du selv kan indlægge pauser og hvile efter behov. Dog kan nogle studerende med hjertesygdomme opleve udtrætning i forbindelse med selvstudie og forberedelse, fordi det kan være energikrævende at koncentrere sig og indlære viden.

Eksamen

Hvis du oplever at være udtrættet og have mindre udholdenhed, kan det være, at det påvirker dig til længerevarende eksaminer. Du kan måske have behov for flere pauser eller hvile for at kunne gennemføre eksamen. Du kan med fordel undersøge dine muligheder for dispensationer og særlige prøvevilkår til eksamen, f.eks. forlænget tid.

Praktik

Når du skal i praktik, kan det være en god idé på forhånd at overveje, hvilke situationer der kunne udfordre eller udtrætte dig. Det kan f.eks. være praktikpladser med fysisk krævende arbejde, hvor du måske ville have behov for hvile eller nedsat arbejdstempo. Det kan også være, at transporttiden til og fra praktikstedet påvirker dit energiniveau og udtrætter dig hurtigere. Tal evt. med dit praktiksted om din hjertesygdom, så de kender til din situation og er forberedte på, at du kan have fravær grundet kontroller eller indlæggelser.

Sociale aktiviteter

Måske kan du genkende, at du i perioder er så generet af din træthed, at du ikke har overskud til at deltage i sociale aktiviteter, især hvis det indebærer fysisk aktivitet. Det er ikke ualmindeligt, at du må prioritere, hvilke sociale aktiviteter du vil bruge din energi på. Det kan også være, at du i perioder ikke oplever udfordringer med træthed i et særligt omfang og derfor ikke oplever at skulle prioritere din deltagelse.


Værd at vide

  • Undersøg ved behov, om der på dit uddannelses- eller praktiksted er mulighed for, at du kan trække dig tilbage for at hvile.
  • Overvej, om du har lyst til at fortælle om din hjertesygdom til f.eks. din studiegruppe eller underviser, så de ved, hvorfor du måske har behov for hvile eller nedsat tempo. Først når de ved, hvilke udfordringer du oplever i forbindelse med din hjertesygdom, kan de hjælpe dig og tage relevante hensyn.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Hjerteforeningen / www.hjerteforeningen.dk