Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er hjerneskade?

En hjerneskade kan opstå som følge af en blodprop i hjernen, meningitis, betændelsestilstand, en tumor, en blødning i hjernen eller en ulykke, hvor personen har slået hovedet. Hjerneskaden kan være medfødt eller erhvervet. En erhvervet hjerneskade betyder, at man har fået den senere i livet, og den medfører som regel en omfattende ændring i livsstil og dagligdag.

Nogle personer med en hjerneskade rammes en lille smule på mange forskellige områder, mens andre rammes hårdt på nogle få områder. Nogle af de senfølger, personer med hjerneskade kan opleve, er kognitive vanskeligheder og nedsat bevægelighed.

Blandt de kognitive vanskeligheder, som personer med hjerneskade kan opleve, er hjerneskadetræthed og problemer med at skabe overblik og struktur. Trætheden kan påvirke koncentrationen, hvilket kan have betydning for personens evne til indlæring samt hukommelse. Derudover har nogle personer med hjerneskade også talevanskeligheder, som kan forværres af trætheden. Blandt de fysiske vanskeligheder, som personer med hjerneskade kan have, er nedsat bevægelighed samt udfordringer ved at holde balancen.

Gennemgående for personer, der lider af hjerneskade, er, at de mange forskellige fysiske og/eller kognitive senfølger kan skabe udfordringer på studiet. Det gælder bl.a. alt fra lammelser, synsvanskeligheder og balanceproblemer til hukommelsestab, koncentrationsbesvær, hjernetræthed, talevanskeligheder, manglende overblik og struktur samt vanskeligheder ved at tage beslutninger og initiativ.


Hjerneskade i studierelaterede kontekster

Det vil variere fra person til person, i hvor høj grad man kan genkende de nedenstående udfordringer i bestemte studiemæssige kontekster. Følgerne efter hjerneskade påvirker ofte hele personens liv og derfor også arbejdsevnen og evnen til at studere på en videregående uddannelse. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med en hjerneskade  kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Afhængigt af symptomerne på din hjerneskade kan det være en god idé at tage kontakt til studievejlederen allerede inden studiestart. På den måde kan du skabe de bedst mulige forudsætninger for dig i dit uddannelsesforløb.

Undervisningssituationer

Måske oplever du, at det er udfordrende at deltage i praktisk undervisning, hvis du har nedsat bevægelighed og/eller kognitive vanskeligheder. Det kan også være, at du har svært ved at holde koncentrationen til undervisning og skrive noter undervejs. Hvis du har synsvanskeligheder, kan det måske være svært for dig at følge med i, hvad der bliver skrevet på tavlen. Nogle studerende kan derfor have gavn af, at undervisningsmateriale kan læses op via digitale hjælpemidler. Med en aktiv SPS-bevilling kan du bestille dine studiebøger i digitalt format hos Notas Studieservice. Du kan kontakte din SPS-vejleder for hjælp til at undersøge dine muligheder.

Gruppearbejde

Hvis du har talevanskeligheder eller kognitive vanskeligheder, kan det være, at du er udfordret af at kommunikere med dine medstuderende om arbejdsopgaverne. Det kan også være, at støj, korte deadlines og manglende struktur kan forstyrre og udtrætte dig og udfordre i samarbejdet med andre. Det kan i den forbindelse være relevant for dig at tale med dine medstuderende om din hjerneskade, og hvilke udfordringer du oplever, så de kan være med til at støtte dig. På den måde kan gruppen strukturere arbejdet med plads til hvile og mindre støj.

Selvstudie og forberedelse

Det kan være, at du har oplevet, at det er svært at holde koncentrationen, når du skal forberede dig til undervisningen. Måske har du derfor behov for at planlægge din studietid med plads til hvile, ekstra pauser og ekstra læsning, men har svært ved at få det gjort. Tal med din studievejleder om dine muligheder for at få hjælp og støtte til at skabe struktur over dit studie.

Eksamen

Hvis du har synsvanskeligheder, kan du måske have svært ved at læse og skrive opgaver. Hvis du oplever kognitive vanskeligheder, kan du have svært ved at få et overblik over opgaven og dermed planlægge, hvordan opgaven skal løses. Det kan også være, at du kan genkende, at du har svært ved at huske de informationer, der gives i undervisningen, og som du får, når du læser. I den forbindelse kan det muligvis være udfordrende for dig at huske pensum for et helt semester. I mundtlige eksamenssituationer kan det være, at du er påvirket, hvis du lider af talevanskeligheder, fordi du kan have svært ved at formulere dig til eksamen, selvom du måske kender svaret på et spørgsmål. Studievejledningen på din uddannelse kan informere dig om dine muligheder for dispensation til f.eks. særlige prøvevilkår.

Praktik

Hvis du oplever nedsat bevægelighed, synsvanskeligheder og kognitive udfordringer, kan det sætte begrænsninger for, hvilke arbejdsopgaver du kan løse på et praktiksted. Derudover kan det være relevant for dig at overveje, hvor mange timer du kan holde til at arbejde om ugen. Tal med din studie- eller praktikvejleder om dine muligheder.

Sociale aktiviteter

Måske oplever du nogle gange, at det kan være udfordrende at deltage i sociale arrangementer på studiet, fordi du er udtrættet. Dette kan skyldes, at der til sociale aktiviteter er en risiko for, at sanserne bliver overstimulerede. Tal gerne med dine medstuderende eller arrangørerne om de udfordringer, du kan opleve, så de kan hjælpe med at tage hensyn, når der skal planlægges forskellige arrangementer.


Værd at vide

  • Det kan være en god idé at fortælle om din hjerneskade til dine medstuderende, undervisere og studievejleder, så de ved, hvilke udfordringer du kan have.
  • Forsøg at få skrevet grundige noter, så det bliver nemmere at huske efter undervisningen, og overvej at planlægge et realistisk skema over ugen eller semestret. Henvend dig til studievejledningen for at få hjælp.
  • Undersøg, om der er et sted, du kan hvile dig på uddannelses- eller praktikstedet.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen / www.hjerneskadet.dk

Hjernesagen / www.hjernesagen.dk