Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er gigt?

Gigtsygdomme indebærer sygdomme i bevægeapparatet såsom muskler, skelet, led, sener og ligamenter eller tab af bevægelighed. En fællesnævner inden for gigtsygdommene er, at sygdommen bl.a. viser sig ved smerter i led og muskler, træthed samt nedsat funktionsevne. Det er forskelligt, hvordan gigt viser sig, og generne kan variere. Gigt dækker over 200 forskellige diagnoser, herunder er de mest udbredte slidgigt, krystalgigt, rygsygdomme, leddegigt og psoriasisgigt (se også Psoriasis).

  • Slidgigt: Degenerativ ledsygdom. Her nedbrydes brusk og væv omkring leddene langsomt.
  • Krystalgigt: Inflammatorisk gigtsygdom, som skyldes uratkrystaller, som kommer ud i personens led.
  • Rygsygdomme: Inflammatorisk gigtsygdom, hvor betændelsen bl.a. kan forekomme i ryghvirvlerne.
  • Leddegigt: Betændelsesreaktion i leddene. Sygdommen skyldes ændringer i personens immunsystem og kan nedsætte kroppens bevægelighed.
  • Psoriasisgigt: Betændelsestilstand, der sætter sig i forskellige led og sener på kroppen. Det er ofte personer med hudsygdommen psoriasis, der oplever at få denne gigtlidelse.

De personer, der lider af inflammatoriske gigtlidelser, kan i perioder, hvor de har været fysisk eller psykisk overbelastede, opleve, at deres funktionsnedsættelse bliver forværret.

Det er ikke muligt at kurere gigt, dog kan behandling mindske symptomerne og hæmme sygdommens udvikling. Personer, der lider af en alvorlig gigtsygdom, kan have svært ved at klare dagligdagen grundetsmerter, træthed og nedsat bevægelighed.


Gigt i studierelaterede kontekster

Gigt kan komme til udtryk på mange forskellige måder alt efter graden og forekomsten af dine symptomer, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med gigt kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Nogle studerende med gigtlidelser kan grundet deres nedsatte funktionsevne have svært ved at løfte tunge bøger frem og tilbage til uddannelsesstedet. Hvis du er udfordret af de tunge bøger, kan du overveje at ansøge om ekstra bøger, således at disse kan ligge på uddannelsesinstitutionen. Du kan også undersøge, om dine studiebøger kan findes som e-bøger, eller om du kan blive medlem af det digitale bibliotek Nota. Med en aktiv SPS-bevilling kan du bestille dine studiebøger i et digitalt format gennem Notas Studieservice.

I undervisningssituationer, der er mere praksisnære, er det ikke ualmindeligt at opleve udfordringer med at deltage i undervisningen på samme vilkår som dine medstuderende, eftersom du kan have nedsat funktionsevne og mange smerter.

Gruppearbejde

Som studerende med gigt kan du måske opleve en følelse af, at der ikke bliver taget hensyn til dine udfordringer, eftersom dine medstuderende ikke altid kan se, hvor mange smerter du har. Derfor kan det være en god idé at tale med dine medstuderende om din funktionsnedsættelse og de udfordringer, det giver for dig, så de kan tage hensyn. Måske kan din åbenhed bidrage til, at du ikke føler dig alene i forhold til dine udfordringer.

Selvstudie og forberedelse

Nogle studerende finder det udfordrende at strukturere deres studie, hvilket du måske kan genkende. I disse situationer kan det være en fordel at tage kontakt til studievejledningen og fortælle, hvilke udfordringer du oplever i forbindelse med at strukturere din tid på studiet. Som studerende med gigt kan det være, at du oplever udfordringer med udtrætning. Måske kan det være en fordel, hvis der er en høj grad af selvstudie på uddannelsen, så du selv kan planlægge din studietid og hviletid i løbet af dagen. Derudover kan det være en god idé at sørge for at have en god hjemmearbejdsplads i forbindelse med selvstudie. Det kan nemlig være gavnligt at tage hensyn til siddestillingen og mulighed for at skifte mellem at stå og sidde.

Eksamen

Lange skriftlige eksaminer kan være svære og udmattende for dig som studerende med gigt. De smerter og den træthed, du kan opleve, kan gøre det vanskeligt at opretholde koncentrationen i mange timer. Derudover kan det være, at du oplever udfordringer ved at lave håndskrevne eksamensopgaver, da det kan give smerter i led. Nogle studerende, der lider af gigt, kan også finde det udfordrende at gennemføre en mundtlig eksamen inden for den fastlagte tidsramme. Måske du oplever at være præget af store smerter, træthed og funktionsnedsættelser, som gør det svært at deltage i eksamen på samme vilkår som dine medstuderende.

Hvis du oplever de førnævnte udfordringer ved en eksamen, kan du ansøge om særlige prøvevilkår og forlænget tid til eksamen, så det f.eks. bliver muligt at tage ekstra pauser under en eksamen.

Praktik

Nogle studerende med gigt kan opleve, at det kan være udfordrende at have en arbejdsuge på 37 timer. Det kan gøre det svært at gennemføre en praktikperiode på samme vilkår som andre studerende. Hvis du oplever dette, kan du få råd og vejledning hos din praktik- eller studievejleder og få en dialog med praktikstedet om, hvordan I i fællesskab kan gøre praktikken mest hensigtsmæssig, f.eks. ved at have knap så krævende arbejdsopgaver.

Sociale aktiviteter

Måske kan du have en følelse af, at det nogle gange er nemmere at melde fra til sociale arrangementer på uddannelsen, fordi det kan være forbundet med smerter og træthed. Det kan også være, at sociale arrangementer er der, hvor du får et pusterum fra studiet og fra at tænke på din funktionsnedsættelse. Find den balance, som passer til dig.


Værd at vide

  • Overvej, hvordan du kan variere dine arbejdsstillinger i undervisningen og under lange skriftlige eksaminer, således at du undgår at forværre dine smerter.
  • Hvis du har udfordringer med at løfte en taske med bøger, kan du undersøge, om det er muligt at have et skab på uddannelsesinstitutionen, hvor du kan opbevare et ekstra sæt bøger. Du kan også ansøge om medlemskab til Nota, hvor du med en aktiv SPS-bevilling til Notas Studieservice kan bestille dine studiebøger i digitalt format.
  • Det kan være en god idé at undersøge, om det er muligt at hvile sig et sted på uddannelsen eller under en eksamen, hvis du oplever udtrætning. Spørg evt. din underviser eller studievejleder til råds om dette.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Gigtforeningen / www.gigtforeningen.dk