Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er fibromyalgi

Fibromyalgi er en kronisk smertesygdom, som skyldes forstyrrelser i den måde, som hjernen og nervesystemet bearbejder smerter på. Det betyder, at nervecellerne bliver mere følsomme, og derved bliver smertesignalerne i kroppen forstærket. Symptomerne på fibromyalgi skifter dagligt. De typiske symptomer er kroniske muskel- og ledsmerter, som ofte fører til træthed samt lyd- og lysfølsomhed. Disse symptomer kan være en begrænsning i dagligdagen. Derudover kan fibromyalgi føre til dårlig nattesøvn, hukommelsesproblemer, nedsat fysisk udholdenhed og koncentrationsbesvær. Fibromyalgi kan være en ”usynlig” sygdom, da omverdenen ikke altid kan se, at personen har kroniske smerter eller gener.


Fibromyalgi i studierelaterede kontekster

Hvis du har fibromyalgi, vil symptomerne veksle fra dag til dag. I perioder kan du have gode dage med knap så mange smerter, og i andre perioder kan du have mange smerter og gener, som kan begrænse dine daglige aktiviteter og gøremål. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med fibromyalgi kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan hjælpe dig med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at læse en videregående uddannelse med netop din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

I praktiske undervisningssituationer kan det måske være udfordrende at deltage, hvis du har mange smerter og hurtigt bliver træt. Under lange forelæsninger, hvor du sidder ned i mange timer, kan det være en god idé at skifte arbejdsstilling undervejs. Du kan gøre dine undervisere opmærksomme på, at du har behov for, at planlagte pauser bliver overholdt. Måske kan du også være udfordret af lyd- og lysfølsomhed eller blive påvirket, hvis der er meget støj. Du kan forsøge at finde et sted i undervisningslokalet, hvor støj og lysindfald fra vinduer eller skærme forstyrrer mindst muligt.

Gruppearbejde

I gruppearbejde kan du muligvis opleve, at der ikke bliver taget hensyn til din sygdom, på grund af ”usynlige” symptomer. Det kan f.eks. være, at du har svært ved at koncentrere dig som følge af smerter og træthed. Dette, til trods for at du føler en lige så høj arbejdsmoral som dine medstuderende. Du kan overveje at tale åbent om dine udfordringer og behov, så din gruppe nemmere kan forstå, støtte og imødekomme dig i det faglige arbejde.

Selvstudie og forberedelse

Hvis du går på en uddannelse med meget selvstudie eller mange timers forberedelse, kan det være en god idé at sørge for en god hjemmearbejdsplads for på den måde at skabe en god siddestilling og mulighed for at skifte mellem at stå og sidde. Hvis der ikke tages hensyn til dette behov, kan det måske give dig udfordringer i form af mange smerter. Derudover kan du måske opleve koncentrationsbesvær og træthed, som kan gøre det udfordrende at have energi til forberedelse og selvstudie.

Eksamen

Det kan være, at du har svært ved at gennemføre mundtlige og skriftlige eksaminer inden for den fastlagte tidsramme, fordi dine smerter eller lyd- og lysfølsomhed kan medføre træthed og vanskeligheder med at opretholde koncentrationen. Hvis du har behov for forlænget tid til eksamen, kan du kontakte studievejledningen på din uddannelse for at høre mere om dine muligheder for dispensation om særlige prøvevilkår.

Praktik

Alt efter hvor påvirket du er af din fibromyalgi, kan du opleve forskellige udfordringer med at gennemføre en arbejdsuge på 37 timer. Det kan være en god idé at tale med dit praktiksted og din studievejleder om, hvordan I kan strukturere dit praktikforløb på den bedst mulige måde. På den måde kan dine arbejdsopgaver tilpasses dine smerter, træthed eller forstyrrende lyde i løbet af dagen. Måske kan du også besøge praktikstedet inden start, så du ved, hvor du f.eks. kan finde et hvilerum.

Sociale aktiviteter

Det kan være, at du oplever, at det kan være svært at deltage i sociale arrangementer på uddannelsen, fordi du må melde fra for ikke at forværre dine smerter eller på grund af udtrætning. Det kan måske medføre, at du føler dig ekskluderet fra det sociale sammenhold. Hvis du fortæller dine medstuderende om din fibromyalgi, kan de bedre forstå, hvorfor du nogle gange trækker dig socialt.


Værd at vide

  • Øv dig i at se mulighederne frem for begrænsningerne ved at være studerende med fibromyalgi. Dette er en løbende proces, men kan bidrage med ro.
  • Opsøg en vejleder på din uddannelse, hvis du har brug for hjælp til at strukturere din hverdag, så der tages hensyn til smerter, træthed og manglende energi.
  • Vær åben om din fibromyalgi, så undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå, hvorfor og hvornår du ikke har overskud.
  • Prøv at skifte arbejdsstilling i løbet af dagen, således at du skifter mellem at være siddende, gående, liggende eller stående.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Fibromyalgiforeningen / www.fibromyalgi.dk