Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er endometriose?

Endometriose er en kronisk og smertefuld sygdom, som rammer selve underlivet, men også de omkringliggende organer kan være påvirket af sygdommen. Sygdommen er kønsspecifik og påvirker alene kvinder i den fødedygtige alder. Endometriose opstår, når væv, der ligner livmoderslimhinden, findes uden for livmoderen. Det ses typisk på æggestokkene og æggelederne, på de bånd, der holder livmoderen på plads, på blæren, tarmene og i området mellem skeden og endetarmen. Endometriosevæv reagerer på hormonerne fra æggestokkene og bløder derfor under menstruation. I modsætning til menstruationsblod kan blødning fra endometriosevævet ikke løbe ud og bløder i stedet ud i bughulen, hvor der opstår en betændelseslignende tilstand i omgivelserne. Det medfører, at der dannes sammenvoksninger og arvæv.

Symptomerne på endometriose er forskellige fra kvinde til kvinde og kan variere fra almindelige menstruationssmerter til svære underlivssmerter. De hyppigste symptomer er smerter før og under menstruation, smerter i forbindelse med ægløsning, smerter under og efter samleje, udpræget træthed, smertefuld vandladning og afføring, diarré, forstoppelse, kvalme, kraftige og uregelmæssige blødninger samt ufrivillig barnløshed. Smerterne i forbindelse med endometriose medfører ofte udtrætning. Behandlingen er hormoner, operation og smertestillende.


Endometriose i studierelaterede kontekster

Endometriose kan komme til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvilke symptomer du har, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med endometriose kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere og medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med netop din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Du oplever måske i studiestarten, at det kan være svært at fortælle dine medstuderende om menstruation og at have en kronisk underlivssygdom. Endometriose kan muligvis også i perioder begrænse din deltagelse i de aktiviteter, som er en del af studiestarten, fordi du kan være udfordret af smerter og have brug for ekstra hvile.

Undervisningssituationer

Hvis du har mange smerter i og omkring maveregionen, fordi de store nervebaner i bækkenområdet er påvirket af ar- eller endometriosevæv, kan du måske opleve at have ondt i benene eller have problemer med at sidde ned i længere tid i undervisningen. Det kan være, at du i nogle tilfælde også kan have problemer med at besvime af smerte. Afhængigt af dine symptomer og din cyklus kan der være perioder, hvor du bliver forhindret i at deltage i undervisningen og møde op på studiet generelt. Derfor kan du måske have svært ved at følge med i undervisningen og dermed gennemføre dine eksaminer.

Du kan gøre dine undervisere opmærksomme på betydningen af din endometriose og undersøge, om det er muligt at følge undervisningen virtuelt i perioder med fravær. Du kan også gøre dine undervisere opmærksomme på, at det kan give dig mere overskud og overblik, hvis f.eks. undervisningsmaterialer og tidsplaner er uploadet i god tid, så du har mulighed for at planlægge din tid. Hvis du oplever træthed og manglende koncentration i undervisningen, kan du bede underviserne om at indtænke pauser.

Praktik

Som studerende med endometriose kan det være svært at klare et praktikforløb på fuldtid, der indebærer lange arbejdsdage. Det kan være en hjælp at undersøge, hvilke hjælpemidler der kan lindre dine smerter eller støtte dine udfordringer på en måde, så du kan gennemføre din praktik. Det kan være en god idé at besøge praktikstedet inden start, så I kan afklare dine arbejdsopgaver, og du kan finde ud af, hvor du kan tage en pause, eller hvem du ringer til, hvis du er syg.

Gruppearbejde

Studerende med endometriose kan opleve et meget svingende symptombillede, og smerterne kan variere fra dag til dag eller fra time til time. Det kan derfor være svært for andre at forstå, hvordan du kan være frisk om morgenen, men gå syg hjem til frokost. Du kan derfor tale med dine medstuderende om, hvordan det påvirker dig at have endometriose, så din gruppe bedre kan forstå, hvorfor du måske melder afbud eller har svært ved at overholde en deadline. Du kan f.eks. foreslå, at I arbejder et sted, hvor du har mulighed for at ligge ned og bruge varmepude, mens I arbejder.

Selvstudie og forberedelse

I forhold til selvstændigt arbejde og forberedelse kan det være, at du oplever at blive hurtigt træt og miste koncentrationen grundet din endometriose. Du kan derfor have behov for at holde mange pauser og prioritere, hvornår du vil bruge din energi på studiet.

At have endometriose kan i perioder være forbundet med lægebesøg og indlæggelser. Din sygdoms- og smertegrad kan påvirke, hvor meget overskud du har til at være en aktiv del af studiet. Du kan kontakte studievejledningen på din uddannelse for at høre mere om, hvilke støttemuligheder der kan tilgodese udfordringer i forbindelse med planlægning og strukturering af den selvstændige del af dit studie.

Eksamen

I eksamensperioder kan det være svært at forberede sig på, hvor meget og hvordan smerter og andre symptomer vil fylde. Hvis du i perioder oplever udfordringer med at gennemføre dine eksaminer, kan du undersøge dine muligheder for at søge dispensation til f.eks. udsættelse af tidsfrister eller særlige prøvevilkår. Studievejledningen på din uddannelse kan fortælle dig mere om dispensation og dokumentationskrav.

Sociale aktiviteter

Selve studiet kan i nogle perioder kræve så meget, at du ikke har overskud til andre ting og dermed heller ikke sociale aktiviteter med dine medstuderende. For nogle studerende med endometriose kan det betyde, at de nøje udvælger, hvilke sociale aktiviteter de deltager i på grund af manglende energi grundet træthed, smerter, kraftige blødninger eller mave-tarm-problemer. Hvis du fortæller dine medstuderende om din situation, kan de bedre forstå, hvorfor du måske trækker dig fra de sociale aktiviteter i bestemte perioder.


Værd at vide

  • Vær åben om din endometriose, så dine medstuderende bedre kan forstå, hvordan netop din sygdom og dine smerter bedst håndteres.
  • Brug dine tilgængelige hjælpemidler såsom varmepude, skråpude eller lignende, og hav altid smertestillende med i din taske.
  • Prioritér, hvilke aktiviteter du vil være en del af, så du stadigvæk kan få dine hvil.
  • Undersøg, om du på dit uddannelses- eller praktiksted har rolige omgivelser, hvor du har mulighed for at trække dig tilbage for at få
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Endometrioseforeningen / www.endo.dk