Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er depression?

Depression er en psykisk lidelse, som findes i forskellige sværhedsgrader fra let depression til moderat og svær depression. Blandt de hyppigste symptomer er nedtrykthed, manglende energi, nedsat lyst og interesse, koncentrationsbesvær, søvnforstyrrelser, ændring i appetit, håbløshed, meningsløshed, negative tanker om sig selv og selvbebrejdelser. Svær depression kan medføre selvmordstanker, ligesom mennesker med svær depression kan opleve vrangforestillinger og hallucinationer.

Et samspil mellem medfødt arvelig sårbarhed og ydre forhold kan føre til depression. Depression kan opleves én gang, periodisk, gentagne gange eller kronisk. Har man først haft en depression, er man i større risiko for senere at få nye depressioner – særligt hvis man ikke modtager den rette hjælp eller behandling. Mennesker, der lider af depression, har større risiko for at få andre psykiske eller fysiske sygdomme.


Depression i studierelaterede kontekster

Depression kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Det er individuelt, hvordan det vil påvirke studielivet, da man kan blive ramt af forskellige sværhedsgrader af depression. Nogle kan være studieaktive, selvom de er mærkede af en depression, andre kan ikke. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med en depression kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvilke behov du har i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting i forbindelse med at læse en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Har du en depression, kan du måske opleve mangel på energi og have svært ved at koncentrere dig i undervisningen. Du kan gøre dine undervisere eller medstuderende opmærksomme på, at selvom du til tider kan være opgivende, uvillig eller fraværende, hænger det ikke nødvendigvis sammen med manglende vilje til at deltage i undervisningen eller leve op til de krav, der stilles. På den måde kan de måske bedre forstå, hvordan det derimod handler om, at din depression påvirker og begrænser din evne til at prioritere din energi og ressourcer. I perioder med meget fravær kan du undersøge, om du kan følge undervisningen virtuelt.

Gruppearbejde

I forhold til at deltage i gruppearbejde kan din depression muligvis begrænse din koncentration og energi. Det kan også være, at du oplever, at det er vanskeligt overhovedet at møde op til gruppearbejde. Måske påvirker depressionen din lyst til at være sammen med andre, hvilket kan vanskeliggøre den sociale del af gruppearbejdet. Det kan derfor være en god idé at være åben og fortælle din studiegruppe, hvis du i perioder kan være udfordret af negative forventninger til dig selv eller har en oplevelse af, at du ikke bidrager med noget og er til besvær for de andre. På den måde kan de bedre hjælpe dig og forstå, hvis du virker fraværende eller trækker dig i gruppen.

Selvstudie og forberedelse

Måske kan du opleve, at de selvstændige elementer af uddannelsen er uoverskuelige, og du har svært ved at skabe struktur i hverdagen. Det kan være, at du får lyst til at udsætte opgaver eller forberedelse til undervisningen eller eksamen, selvom det er uhensigtsmæssigt. Du kan i den forbindelse evt. søge faglig sparring hos dine medstuderende eller dele din forberedelse op i mindre delmål. Du kan også kontakte SPS- eller studievejledningen for at høre om forskellige muligheder for støtte på din uddannelse.

Eksamen

Koncentrationsbesvær, manglende energi og overblik kan være en udfordring for dig til skriftlige og mundtlige eksaminer. Hvis du er hårdt ramt af depression, kan du måske slet ikke overskue at gå til eksamen. Studievejledningen på din uddannelse kan fortælle om udsættelse af tidsfrister og mulighederne for særlige prøvevilkår.

Praktik

I forhold til praktik har du måske behov for tydelig struktur i forhold til faglige krav eller arbejdsopgaver. Det kan være, at en praktikperiode kan opleves som en udfordring grundet de nye omgivelser og mennesker, udefinerede krav, sociale forventninger og udfordringer i forhold til transport. Det kan være en god idé at tale med praktikstedet om dine udfordringer og behov, så de kan hjælpe dig med at få overskud og tid til at klare undervisning, opgaver eller eksamen parallelt med praktikken.

Sociale aktiviteter

Det kan være, at depressionen påvirker din lyst og dit overskud til at indgå i sociale sammenhænge på studiet. Og det kan være, at du i perioder har behov for at trække dig fra de sociale sammenhænge eller gå tidligere hjem grundet lavt energiniveau. Hvis du i den forbindelse er åben om din depression, kan dine medstuderende bedre forstå dig og støtte dig i forskellige situationer.


Værd at vide

  • Hvis du skal tilbage til studiet efter helt eller delvist fravær på grund af en depression, har du måske brug for en langsom opstart. Begynder du igen at have mere fravær, kan det være et tegn på, at noget skal justeres.
  • En depression kan føre til, at man trækker sig fra sociale sammenhænge. Du kan derfor overveje, om du vil fortælle dine medstuderende om din depression, så de ved, hvad dit fravær eller manglende energi skyldes, og hvordan de kan tage hensyn.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

DepressionsForeningen / www.depressionsforeningen.dk

SIND / www.sind.dk