Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er astma og allergi?

Astma og allergi er overfølsomhedssygdomme, som ofte knytter sig til hinanden. Man kan dog godt have astma uden at have allergi og omvendt.

Astma er en kronisk lungesygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne (se også Lungesygdomme). Sygdommen kan opstå hele livet hos både børn, unge og voksne. Symptomerne ved astma kan være åndenød, besværet vejrtrækning, tør hoste, hoste med slim, pibende lyd på vejrtrækningen, trykken for brystet og påvirket vejrtrækning ved fysisk anstrengelse. Der er forskellige forhold, som kan forværre astma og være svære at kontrollere:

  • Allergier, f.eks. luftbårne allergener som pollen, pelsdyr eller husstøvmider
  • Irritanter, f.eks. parfume, tobaksrøg, koldt og fugtigt vejr samt os fra madlavning eller stearinlys

Allergi er en tilstand, hvor kroppens immunforsvar overreagerer på stoffer, som ellers er ufarlige. En allergisk reaktion kan vise sig ved:

  • luftbårne allergener, som typisk medfører irriterede og kløende øjne, løbende næse, nys eller astma, hvor man hoster eller har vejrtrækningsbesvær.
  • fødevareallergi, som typisk medfører nældefeber, høfeber, astma, mavegener og i værste tilfælde allergisk shock med blodtryksfald og besvimelse.
  • kontaktallergi, som typisk medfører eksem, hvis huden kommer i kontakt med noget, man ikke kan tåle.

Nogle personer med astma og allergi kan også opleve en supplerende følelse af sygdom og træthed, og i perioder kan symptomerne på næse, øjne og lunger forværres. Mange kan med medicinsk behandling og viden om deres astma og allergi leve et liv uden store gener.


Astma og allergi i studierelaterede kontekster

Astma og allergi kan komme til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvilke symptomer du har, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med astma og allergi kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og støtte dig i dit studieliv. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med netop din funktionsnedsættelse.

Undervisningssituationer

Generelt kan det være en hjælp at fortælle dine undervisere og medstuderende, hvordan forskellige partikler eller allergener kan påvirke din koncentration, energi og dit udbytte af undervisningen grundet bestemte overfølsomheder. Det kan være, at indeklimaet i dit undervisningslokale indeholder støv, parfume, fugt, pollen, rengøringsmidler eller dyreallergener, som bringes ind i lokalet via tøj, hvilket kan forværre dine astma- eller allergisymptomer.

Hvis du har kreative 0g praktiske fag, kan du være opmærksom på at mindske kontakt med forskellige astma- eller allergifremkaldende stoffer for at undgå eksem, irritation af huden eller høfeber. Det kan være en god idé at bruge allergivenlige produkter, f.eks. i forbindelse med håndvask. I undervisning, hvor der indgår fødevarer, dampe fra fisk eller partikler fra nødder, æg, mælk og peanuts, kan du på forhånd gøre dine undervisere eller medstuderende opmærksomme på, hvad du ikke kan indtage eller indånde. Hvis du har udendørs undervisning i pollensæsonen eller undervisning, der indebærer fysiske aktiviteter, kan du gøre din underviser opmærksom på, at du har behov for pauser.

Gruppearbejde

Hvis din astma eller allergi medfører sygdomsfølelse, manglende energi og voldsom træthed, kan det være udfordrende at indgå i gruppearbejde. Du kan derfor måske opleve, at det kan være svært at deltage i en studiegruppe med samme engagement som dine medstuderende. For at undgå en mindreværdsfølelse kan du fortælle din studiegruppe, hvordan din astma eller allergi påvirker dig i forskellige situationer, så de bedre kan tage hensyn.

Selvstudie og forberedelse

Det kan være, at du i perioder oplever almen sygdomsfølelse og træthed grundet din astma eller allergi, og det påvirker muligvis din motivation til at opretholde den nødvendige disciplin, som selvstudie og forberedelse kræver. Det kan også være, at du oplever fordele ved selvstudie, fordi du på den måde selv kan strukturere din hverdag, tage de nødvendige pauser og undgå bestemte allergifremkaldende stoffer.

Eksamen

Hvis du har ukontrollerbar allergi eller astma, kan det være, at du oplever udfordringer ved bestemte eksaminer. Hvis du har pollenallergi eller husstøvmideallergi, kan det være en udfordring at gå til eksamen i henholdsvis pollensæsonen eller vinterperioden. Dette kan betyde, at du måske ikke kan præstere på samme niveau, som du ville have gjort uden astma- eller allergisymptomer.

Praktik

Hvis du skal i praktik, kan du undersøge, hvordan din hverdag kommer til at se ud, og hvilke arbejdsopgaver du vil få i praktikperioden. Det kan være en god idé at tale med dit praktiksted om, hvorvidt det kommende arbejdsmiljø og indeklima kan påvirke din astma eller allergi.

Social aktiviteter

Astma og allergi kan i nogle tilfælde være udfordrende i forhold til sociale aktiviteter. Hvis du reagerer let på stoffer, fordi de irriterer dine luftveje eller dine slimhinder i øjne og næse, kan det være, at du føler dig til besvær, hvis du skal bede dine medstuderende om at tage hensyn eller holde deres kæledyr på afstand.


Værd at vide

  • Fortæl gerne dine medstuderende om din astma eller dine allergier, så de bedre kan tage hensyn i forskellige situationer.
  • Oplever du symptomer i eksamensperioden, kan du kontakte studievejledningen for at høre om dine muligheder for særlige prøvevilkår til de konkrete eksaminer.
  • Hvis du oplever sygdomsfølelse og udtrætning, så husk at tage pauser, passe på dig selv og prioritere i pensum.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

Astma-Allergi Danmark / www.astma-allergi.dk