Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er ADHD?

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er en neuropsykiatrisk lidelse, som i varierende grad påvirker hjernens evne til at regulere opmærksomheden, aktivitetsniveauet og impulskontrollen. Karakteristisk for mennesker med ADHD er ofte, at de let bliver distraheret af ydre stimuli, har motorisk eller indre uro og rastløshed samt agerer hurtigt eller uovervejet.

Der skelnes mellem tre typer ADHD:

  • ADHD med overvejende hyperaktivitet og impulsivitet
  • ADHD med overvejende opmærksomhedsforstyrrelse (også kaldet ADD eller ”den stille ADHD”)
  • ADHD kombineret type med såvel opmærksomhedsforstyrrelse som hyperaktivitet og impulsivitet

Symptomer på ADHD er som regel mest fremtrædende i ukendte situationer, og hvor der ikke er en klar struktur. Udfordringer i hverdagslivet præges af symptomernes sværhedsgrad og andre ydre betingelser, som studerende ikke har indflydelse på. Dette kan f.eks. være ændringer i skema, vejret eller andet. ADHD-diagnosen kan derfor have en stor indflydelse på den enkeltes funktionsniveau.


ADHD i studierelaterede kontekster

ADHD kan komme til udtryk på mange forskellige måder alt efter graden og forekomsten af dine symptomer, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med ADHD kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Som studerende med ADHD kan det være, at du har brug for forudsigelighed, og at der er en plan. Det kan være rart for nogle at vide præcis, hvad der skal ske, og hvad der forventes i en ukendt situation, som studiestarten er. Det kan i den forbindelse evt. være en god idé at tage kontakt til din uddannelsesinstitution inden studiestart for at høre om mulighederne for at se uddannelsesstedet på forhånd og få en snak om studiestarten.

Undervisningssituationer

Som studerende med ADHD er det ikke ualmindeligt, at du oplever, at holdundervisning kan være udfordrende. Det kan være, at du oplever, at det er udfordrende at fokusere og holde din opmærksomhed rettet mod undervisningen i længere tid. Nogle studerende med ADHD kan hurtigt blive udfordret af ydre stimuli. Det kan f.eks. være udfordringer i form af kropslig og mental rastløshed. Måske oplever du at sidde og dagdrømme eller kigge på noget, der sker uden for vinduet. Her kan det måske hjælpe dig, hvis der er mulighed for flere pauser, eller hvis det er muligt at kunne sidde og ”dimse” med ting i undervisningen, da dette er med til at skærpe din opmærksomhed.

Snak evt. med dine undervisere om din funktionsnedsættelse, så de kan hjælpe med at tage hensyn. Du kan f.eks. fortælle, at selvom du måske nogle gange let afledes eller synes ukoncentreret, er det ikke nødvendigvis lig med, at du ikke er engageret eller interesseret. For nogle studerende med ADHD kan den praktiske undervisning være mere passende, da den fysiske bevægelse gør det nemmere at koncentrere sig. Måske du også lærer bedre, når du bruger kroppen.

Gruppearbejde

Nogle kan opleve at have det svært ved at holde koncentrationen i gruppearbejde, hvilket både kan forstyrre dig selv og din gruppe. Det kan også være, at du har svært ved at være opmærksom på dine medstuderendes reaktioner og behov eller oplever, at det kan være svært at aflæse nogle situationer. Hvis dine studiekammerater ikke ved, hvad din ADHD betyder for dig, kan de måske undre sig over dine reaktioner. Overvej, om det kan gavne dig at sparre med din studiegruppe og være åben omkring dine udfordringer. Du kan fortælle om de ting, du oplever, f.eks. at det ikke er med vilje, at du måske kan fremstå rastløs, glemsom eller komme til at afbryde.

Selvstudie og forberedelse

Det kan være, at du oplever at bruge længere tid på at komme i gang med opgaver, eller at det er svært at prioritere din tid og dine opgaver. Det kan i den forbindelse måske hjælpe at holde flere pauser i løbet af dagen, også selvom du kan opleve det som tidskrævende. Det kan evt. være relevant for dig at undersøge, om du kan få hjælp til f.eks. at strukturere og prioritere din tid, således at studiet føles mere overskueligt. Din studie- eller SPS-vejleder kan fortælle om muligheder for støtte under dit uddannelsesforløb.

Eksamen

Det kan være, at din ADHD medfører, at du har mange flyvende tanker og besvær med at holde koncentration. Og måske oplever du, at det er svært at holde fokus til f.eks. tidsbundne eksaminer. Hvis du oplever udfordringer i forbindelse med eksamen, kan du undersøge muligheden for at få dispensation til forlænget tid til eksamen eller flere eksamensforsøg. Studievejledningen på din uddannelse kan fortælle dig mere om dispensationer.

Praktik

Praktik kan for mange være en ukendt situation – man kan blive mødt af både en ny arbejdsmåde, nye kollegaer og et ukendt sted. Måske betyder det, at din koncentration, fokus, opmærksomhed og aflæsning af situationer bliver sværere at håndtere. Det kan også være, at praktikken er et sted, hvor du kan trives og kan være fysisk aktiv, da man i en praktik kommer ud og arbejder på en anden måde, end det er tilfældet ved stillesiddende undervisning.

Sociale aktiviteter

Det er meget forskelligt, hvordan man som studerende med ADHD kan have det i sociale situationer. Måske oplever du, at de sociale sammenhænge kan være svære at håndtere, fordi det er svært at aflæse andre, eller at der mangler en klar struktur. Omvendt kan du måske trives i de fysiske aktiviteter i sociale sammenhænge. Det kan også være, at du får et pusterum fra studiet, når du er i sociale sammenhænge. Nogle gange kan det være en hjælp at fortælle dine medstuderende om din funktionsnedsættelse, så de kender til dine behov.


Værd at vide

  • Det kan være en god idé at lave en aftale med dit uddannelsessted om en rundvisning inden studiestart, så du er godt forberedt.
  • Det kan være gavnligt at forsøge at skabe overblik og struktur – evt. med inddragelse af din studiegruppe eller -vejleder.
  • Overvej, om du vil være åben over for dine undervisere og studiekammerater om, at du har ADHD, så de kan hjælpe dig bedst muligt.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

ADHD-foreningen / www.adhd.dk