Få siden læst højt
AA Tekststørrelse
- +

Hvad er ADD?

ADD er den stille form for ADHD (se også ADHD). Det er en neuropsykiatrisk lidelse, som i varierende grad påvirker hjernens evne til at regulere opmærksomheden og aktivitetsniveauet. Mennesker med ADD har primært vanskeligheder med opmærksomhed og koncentration og dermed også med at opretholde et passende tempo og energiniveau i dagligdagen. Mennesker med ADD er stille og rolige i deres fremtræden. Det kan derfor være svært for andre at få øje på deres vanskeligheder. Det er også en grund til, at mange ikke får stillet diagnosen ADD, før de er unge eller voksne, da de i nogle tilfælde bliver overset i folkeskolen. Mange kan blive opfattet som stille, generte, dovne, mindre begavede eller indadvendte. Mange med uopdaget ADD kæmper med en negativ selvfølelse og et lavt selvværd. Hvor mennesker med ADHD ofte oplever kropslig uro, vil mennesker med ADD opleve mental uro og en høj grad af tankemylder samt kaostanker. ADD har intet med begavelsesniveauet at gøre, men mennesker med ADD kan have svært ved at omsætte den viden, de har tilegnet sig, til praksis eller andre situationer.


ADD i studierelaterede kontekster

ADD kan komme til udtryk på mange forskellige måder alt efter graden og forekomsten af dine symptomer, og hvilken videregående uddannelse du går på. Nedenstående beskrivelser fokuserer på, hvilke generelle udfordringer og behov studerende med ADD kan opleve i forskellige studiekontekster. Du kan muligvis nikke genkendende til nogle af de nedenstående udfordringer, måske kan du ikke.

Du kan bruge dette materiale som inspiration til at sætte ord på, hvad du har behov for i forskellige situationer, så dine undervisere, vejledere eller medstuderende bedre kan forstå dig og hjælpe med at gøre dit studieliv lettere. Husk også at fokusere på dine erfaringer fra de gode perioder, dine ressourcer og de positive ting ved at gå på en videregående uddannelse med din funktionsnedsættelse.

Studiestart

Som studerende med ADD kan det være, at du har brug for forudsigelighed, og at der er en plan. Det kan være rart for nogle at vide præcis, hvad der skal ske, og hvad der forventes i en ukendt situation, som studiestarten er. Det kan i den forbindelse evt. være en god idé at tage kontakt til din uddannelsesinstitution inden studiestart for at besøge uddannelsesstedet på forhånd og få en snak om studiestarten.

Undervisningssituationer

Som studerende med ADD kan du opleve, at det er udfordrende at koncentrere sig og holde opmærksomheden. Det er heller ikke ualmindeligt, hvis du nemmere bliver distraheret af lyde, lugte eller lys, eller at du nogle gange dagdrømmer. Det er forskelligt fra person til person og fra situation til situation. Det er muligt, at undervisning vil kræve meget af dig i forhold til at holde opmærksomhed og fokus. Måske har du også en følelse af, at opgaver og aktiviteter i nogle tilfælde ikke giver mening, og at du meget bedre kan forstå opgaver og aktiviteter, hvis de er mere konkrete. Det kan derfor være en god idé at snakke med dine undervisere og medstuderende om at gøre undervisning, diskussioner og opgaver mere konkrete eller lave en tydelig kobling til noget konkret. På den måde kan det være, at du nemmere kan holde opmærksomheden, skrive noter og følge med. Du kan også gøre dine undervisere opmærksomme på dit behov for planlagte pauser og struktur.

Gruppearbejde

I forhold til gruppearbejde kan det være, at du oplever, at det kan være svært at tage initiativ, og at du har et lavere energiniveau end de andre i gruppen. Du kan måske også holde dig tilbage i gruppearbejdet, fordi du ikke føler dig god nok. Det kan i den forbindelse være en god idé at fortælle dine medstuderende om din ADD, så de kender dine behov og kan hjælpe med at motivere dig.

Selvstudie og forberedelse

Det er ikke ualmindeligt, at du kan have svært ved at komme i gang med opgaver eller at opstille en struktur og plan for din forberedelse eller dine opgaver. Måske kan du også opleve, at det er svært at holde styr på dine tanker, at koncentrere dig og holde overblik over dine selvstændige studiedage. Hvis du har brug for støtte til din studiehverdag, kan SPS- eller studievejledningen på din uddannelse vejlede dig om dine muligheder for støtte.

Eksamen

Hvis du som studerende med ADD oplever mange flyvende tanker og begrænset koncentration, kan det påvirke dig til eksamen. Du har muligvis oplevet, at det kan være svært for dig at holde fokus, når du skal klare en opgave på kort tid, og at du derfor bruger ekstra meget energi på at blive færdig inden for tidsrammen. Hvis du oplever udfordringer i forbindelse med eksamen, kan du undersøge muligheden for at få dispensation og særlige prøvevilkår. Det kan også være, at du kender til, at opgaver eller spørgsmål ofte er nemmere at forholde sig til, når de er konkrete. Her kan det være en fordel for dig at snakke med dine undervisere om at være konkrete i deres kommunikation, f.eks. når de stiller spørgsmål til en mundtlig eksamen.

Praktik

Praktik kan for mange være en ukendt situation – man kan blive mødt af både en ny arbejdsmåde, nye kollegaer og et ukendt sted. Måske kan du genkende, at det er svært at være i nye og ukendte omgivelser. Det kan være, at det medfører, at du har svært ved at tage initiativ og svært ved at byde ind i samtaler. Men husk på, at du også har ressourcer til at bidrage til praktikken. Tag evt. en snak med dit praktiksted og fortæl om dine udfordringer, så de ved, hvorfor du i nogle situationer kan fremstå stille eller usikker.

Sociale aktiviteter

Nogle studerende med ADD kan være usikre i det sociale samspil og trække sig. Det kan være, at du kan genkende følelsen af, at du bliver hurtigere træt, når du er sammen med andre. Måske betyder det, at du ikke har energi til alt det, som dine medstuderende deltager i, og at du derfor fravælger sociale aktiviteter. Det kan også være, at sociale aktiviteter giver dig et pusterum fra studiet. Find den balance, der passer til dig, og husk at holde pauser.


Værd at vide

  • Det kan være en god idé at lave en aftale med dit uddannelsessted om en rundvisning inden studiestart, så du er godt forberedt.
  • Det kan være gavnligt at skabe overblik og struktur – evt. med inddragelse af din studiegruppe eller vejleder.
  • Overvej, om du vil være åben over for dine undervisere og studiekammerater om, at du har ADD, så de kan hjælpe dig bedst muligt.
  • Overvej, om du som følge af din funktionsnedsættelse kan have behov for individuelle tilpasninger, hjælpemidler eller anden støtte i dit uddannelsesforløb. Kontakt din studie- eller SPS-vejleder for mere information om dine muligheder. Du kan også læse mere om SPS, dispensation, SU, handicaptillæg til SU, praktik og karriere.

Læs mere

ADHD-foreningen / www.adhd.dk